Konferensen Kvalitetsvård 2015

Intresset var stort när konferensen Kvalitetsvård arrangerades för första gången, den 15 september 2015, på Quality hotel. Engagerade deltagare diskuterade kvalitetsutmaningar och förbättringsarbete i interaktiva miljöer och bjöds på handfasta tips från verksamheter i framkant.

Snart kommer datum för nästa års konferens – håll utkik!

 

Den här dagen är till för dig som arbetar med kvalitet och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården. Vi ger dig nya kunskaper, inspiration och idéer.

 

Ämnen för konferensen

 

Erfarenhet och oberoende

 

Programmet för konferensen Kvalitetsvård görs av redaktionen för Kvalitetsvård och tidningen Kvalitetsmagasinet som är obunden i förhållande till intresseorganisationer och företag.

Kvalitetsmagasinet anordnar sedan tre år tillbaka även konferensen Kvalitetsmagasinet Live som lockar runt 300 deltagare.

 

Konferensen Kvalitetsvård 2015 sponsrades av

 

Vill du hitta nya kunder? Bli vår nästa samarbetspartner.

 

Program

 

08.00-09.00
Registrering och frukost

Plocka upp din namnbricka och njut av en kopp kaffe och en frukostmacka innan vi sätter igång.

09.00-09.10
Välkomna!

Moderatorn hälsar välkommen och inleder dagen.

09.10-09.40
Partnerpresentation: Systematiskt förbättringsarbete med anpassat IT-stöd

Genom ett anpassat och effektivt IT-stöd har vård- och omsorgsföretaget Temabo lyckats samordna sin ledning- och styrningsprocess. Tidigare arbetade man med lokala verksamhetsplaner som gjorde det svårt att få en överblick över processerna. Det nya arbetssättet underlättar det systematiska förbättringsarbetet, ökar engagemanget hos medarbetare och kvaliteten i vård och omsorg.

Talare: Olof Ryderberg, ägare, Temabo-koncernen, representant från Stratsys.
09.40-10.15
Ta ödmjukt emot och ge generöst

Hälso- och sjukvården skulle i större utsträckning kunna låta sig inspireras och få kunskap från helt andra verksamheter och branscher. Det menar Göran Modin som under sin tid som verksamhetschef på Södersjukhuset sneglade på bland annat Försvarsmakten, Ikea, Clarion Hotel och Scania. Han gav medarbetare möjlighet att besöka andra verksamheter och branscher för att inspireras och hitta förbättringsmöjligheter i den egna arbetsvardagen.

Talare: Göran Modin, affärsområdeschef primärvård och rehabilitering, Praktikertjänst AB
10.15-10.45
Förmiddagsfika

Vi bjuder på frukt och kaffe/te.

10.45-11.15
Kvalitetsreligion ett minne blott

Skaraborgs sjukhus jobbar enligt offensiv kvalitetsutveckling och har skippat alla modeord och metodnamn som Lean och Sex Sigma. Istället för att skrämma praktiker med japanska och amerikanska kvalitetsuttryck använder man svenska begrepp. Och istället för att tillbe en viss kvalitetsreligion plockas kvalitetsverktyg efter situation och patient. Vinsterna blir tydligare kvalitetsfokus, ett mer inbjudande och inkluderande förbättringsarbete och minskad begreppsförvirring.

Talare: Svante Lifvergren, kvalitetschef Skaraborgs sjukhus
11.15-11.45
Tjänstedesign förbättrar vården

Hur kan vården designas utifrån patientens behov och önskningar för större patientvärde? Med hjälp av olika metoder och verktyg gäller det att ta reda på patienters och anhörigas behov. Insikterna behöver sedan presenteras för vårdpersonalen för att skapa förståelse och förbättringsengagemang. Ta del av tips, erfarenheter och kunskap om tjänstedesignprocessen som kan skapa bättre, snabbare och smartare vård.

Talare: Susanne Gustavsson, chefssjuksköterska Skaraborgs sjukhus
11:45-12:45
Lunch
Spår 1: Teamarbete
12.45-13.30
Förbättringsarbete i vårdutbildningen

Föreläsning med efterföljande diskussion.

Region Östergötland har lyckats få in förbättringsarbete som en stående del i vårdutbildningarna. Detta är en stor knäckfråga då många inom vården inte har fått kunskap och utbildning men förväntas arbeta med det i arbetsvardagen. Landstinget Östergötland har i ett tätt samarbete med hälsouniversitetet utvecklat en modell för detta. Studenter gör praktik i landstingets verksamheter och driver förbättringar och förbättringsprojekt som är efterfrågat av klinikerna själva. Hur fungerar samarbetet och hur kan förbättringsarbetet vävas in i all vårdutbildning?

Talare: Ebba Berglund, Region Östergötlands ledningsstab

 

Spår 2: Patientinvolvering
12.45-13.30
Ronden på patientens villkor

Föreläsning med efterföljande diskussion.

För att förbättra patientens integritet och möjliggöra en bättre samordning av patientens vård har medicinklinikerna i Eksjö och Kungälv prövat att förändra ronden och kan därmed möta dagens behov av en personcentrerad vård på ett bättre sätt. Den nya ronden inbjuder patienter som kan på en konsultation som liknar ett mottagningsbesök. Vårdteamet sitter i lugn och ro i ett avskilt rum med patienten som blir mer delaktig i sin vårdprocess. Vårdpersonalen får samma information och allas kunskap tas tillvara. Vilka har varit och är de största utmaningarna för att få det att fungera? Kan processen förbättras ytterligare?”

Talare: Martin Rejler, med dr och överläkare vid medicinkliniken Eksjö. Valdemar Erling, överläkare medicinkliniken Kungälv.
Spår 1: Teamarbete

 

13.35-14.20
Barnsjukvården proffs på teamarbete

Föreläsning med efterföljande diskussion. Många pekar på att hierakin inom vården försvårar det kliniska arbetet och äventyrar patientsäkerheten. Inom barnsjukvården arbetar man i team runt patient och anhörig och satsar mycket på kommunikation både internt och utåt till barn och föräldrar. Ta del av hur Sveriges största barndiabetesmottagning lyckades förbättra resultaten genom teamarbete, större patientdelaktighet, tydligare mål, benchmarking och nya idéer.

Talare: Johan Kaarme, barnläkare och verksamhetschef barnmedicin 2, Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Eva Örtqvist, överläkare i pediatrik och teamledare för barndiabetes på Astrid Lindgrens Barnsjukhus/Solna

 

Spår 2: Patientinvolvering
13.35-14.20
Patienten regerar

Föreläsning med efterföljande diskussion.

En central del för att öka patientinvolvering och lyckas med personcentrerad vård är att få patienter och anhöriga delaktiga i processer, projekt och beslut. Enheten för strategisk kvalitetsutveckling i Region Skåne har lyckats få in patientrepresentanter i sort sett i alla sina projekt. Hur skapar de engagemang från patienterna? Hur reagerar vårdpersonalen? Hur fungerar samarbetet däremellan? Vilka utmaningar finns?

Talare: Margareta Albinsson, utvecklingsstrateg på Enheten för strategisk kvalitetsutveckling, Region Skåne, Madalina Ohrberg, patientrepresentant.
14.20-14.50
Eftermiddagsfika

Vi bjuder på något gott samt kaffe/te.

Spår 1: Teamarbete
14.50-15.35
Gröna korset sätter säkerheten på agendan

Föreläsning med efterföljande diskussion.

Medarbetarnas innovationslust har ökat, vårdskador har förhindrats och benägenheten att rapportera avvikelser för vårdskador har ökat. Allt med hjälp av ett grönt kors, papper och penna. Ta del av Södra Älvsborgs Sjukhus prisbelönade innovation Gröna korset. Vad är hemligheten bakom framgången?

Talare: Katherina Hansson, vårdutvecklare för patientsäkerhet på Södra Älvsborgs sjukhus.
Spår 2: Patientinvolvering
14.50-15.35
Workshop: Patientdriven verksamhetsutveckling

Att jobba patientdrivet är idag avgörande för att skapa rätt patientupplevelse. Hur gör man för att lära känna patienten på djupet? Och hur kan man utveckla tjänster och hela organisationer tillsammans med sina patienterna? I denna workshop får du testa metoder och hitta inspiration för att involvera patienten i ditt förbättringsarbete.

Talare: Anette Olovborn och Nicklas Lemon, Transformator Design
15.40-16.30
Så skapar du framgångsrika team

Var ödmjuk, våga delegera och behåll din frihet. Detta är de tre första budorden i Kelly Odells senaste bok Mänskligt ledarskap – tio budord för den (o)fullständige ledaren. Inom vården är det särskilt viktigt att vara en god ledare som skapar teamkänsla och bryter ned synliga och osynliga hierarkier för att varje medarbetare ska kunna ge bästa tänkbara vård. Men hur når man dit?

Talare: Kelly Odell, ledningscoach och strategikonsult

Talare

 

Tid och plats för Kvalitetsvård 2015

När

15 september 2015

 

Var

Stockholm, Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7 (Globentorget mellan Globen och Tele2 Arena)

 

Transport

T-bana: Globen, 10 min från Centralen

Parkering: Under Globen eller Tele2 Arena

 

Boende

Hotellrabatt Quality Hotel Globe

10% rabatt på boende hos Quality Hotel Globe som ligger i samma byggnad som konferenslokalerna. Rabatten gäller avbokningsbara hotellnätter och bokningen måste göras per telefon 08 686 63 00. Uppge alltid rabattkoden ”Nordreportern”

Hotellrabatt Scandic

8% rabatt på boende hos Scandic.

Bokning online eller via telefon: +46 8 517 517 00 Uppge rabattkoden D000033654