Kortare väntetider till operation ger del av kömiljard

Tolv av landets regioner minskade väntetiderna till operation eller behandling i specialistvården mellan september 2018 och 1019. Nio regioner minskade väntetiderna till första besöket i specialistvård.


Kortare väntetider till operation ger del av kömiljard
Fredrik Lennartsson, SKR

Det visar ny statistik som ska ligga till grund för utbetalningar från den så kallade kömiljarden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

– Tillgängligheten till den specialiserade vården blir bättre och jag hoppas att vi kan se fortsatta förbättringar under hösten. Fler patienter behöver få tillgång till vård tidigare, samtidigt behöver vi fokusera på de långsiktiga förbättringarna, säger Fredrik Lennartsson, chef för vård- och omsorgsavdelningen på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL i ett pressmeddelande.

 

I sex regioner kom fler än 71 procent av patienterna i kontakt med specialistvården inom 60 dagar. I fyra regioner fick fler än 71 procent av patienterna en operation eller behandling inom 60 dagar. Det är dessa regioner, och även de regioner som visat på förbättringar sedan förra året, som får del av den första av tre prestationsbaserade utbetalningar av medel utifrån kömiljarden.

 

– Att korta väntetider är en högt prioriterad fråga för alla regioner. Samtidigt uttrycker patienter att tillgänglighet handlar om så mycket mer än väntetider, det kan exempelvis handla om uppföljning, tillgång till information, möjlighet till egenvård eller bemötande. Till nästa år vill vi att kommande överenskommelser tydligare ska ta in sådana perspektiv också, säger Fredrik Lennartsson.

 

 

Överenskommelsen ”En ny och uppdaterad kömiljard” tecknades mellan SKL och regeringen i juni 2019. Den omfattar totalt 1,61 miljarder kronor.

80 procent av medlen är prestationsbundna. För att kunna ta del av stödet behöver regionerna visa på att de minskat väntetiderna i den specialiserade vården från hösten 2018 till hösten 2019. Medel betalas också ut till de regioner där minst 71 procent av patienterna kommer i kontakt med den specialiserade vården eller får en operation eller behandling inom 60 dagar.

Övriga 20 procent fördelas jämt mellan regionerna, beräknat på antalet invånare.

 

Läs mer om kömiljarden och hur väntetiderna har förändrats regonalt.

Här kortade man väntetiderna till operation:

Dalarna, Jönköping, Kronoberg, Norrbotten, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Örebro och Östergötland.

Här får fler än 71 procent sitt första besök i specialistvård inom 60 dagar:

Gotland, Halland, Jönköping, Kronoberg, Stockholm, Östergötland.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan