Kraftig ökning av klagomål till Patientnämnden i Skåne

Kraftig ökning av klagomål till Patientnämnden i Skåne

Efter en informationskampanj med visning av en film i kollektivtrafiken i slutet av 2016 såg Patientnämnden i Region Skåne en kraftig ökning av antalet klagomål som inkom till nämnden. Nu summerar man 2017 och kan konstatera att ökningen fortsätter. Helåret 2017 var ökningen hela 25 procent eller 1 279 ärenden jämfört med 2016. Även under 2018 års början har man fortsatt se en ökning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

–Vi vet inte riktigt vad det beror på att den här stora ökningen fortsätter, säger kanslichefen vid Patientnämnden i Skåne, Anne-Marie Scholander till Kvalitetsvård. Kampanjen som vi hade på bland annat Pågatågen har säkert spelat in, men vi ser också vissa områden med större ökningar än andra, bland annat på

Anne-Marie Scholander

tillgänglighet och organisation, så det tyder ju på att där finns sådant som många är missnöjda med.

Det patienterna klagade på inom den kategorin var att vårdgarantin inte följs och att information inte lämnas till de som måste vänta längre. En del klagade på att det var svårt att komma i kontakt med ansvariga läkare för att förnya recept eller få intyg skickade till Försäkringskassan.  Flera har klagat på lång väntetid till KBT-behandling och till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). En mamma beskriver att hon under en fyramånadersperiod inte lyckats få kontakt med en mottagning på BUP, enligt Patientnämndens rapport.

Andra klagomål som tagits emot har rört brister i själva behandlingen, exempelvis där vårdcentraler som felaktigt skickat hem en patient utan behandling och som senare fått uppsöka akutvård. Slarv med sekretess och journaler är också ett vanligt klagomål.

Med den nya lagen om patientklagomål utvidgas också Patientnämndernas uppdrag för vårdens kvalitetsutveckling och patientsäkerhetsarbete. Nämnderna har fått ett tydligt uppdrag att sammanställa analyser av vad man ser inom olika områden av vården och förse IVO med fakta. En analys är själva årsrapporten, och under året kommer nämnden att gå vidare med rapporter om kvinnosjukvård och om cancer, som är områden som prioriteras inom Region Skåne.

– Att fler vänder sig till oss för hjälp med klagomål är ju ett tecken på att många behöver och uppskattar vårt stöd i samband med klagomål, konstaterar Anne-Marie Scholander, som dock är lite bekymrad om resurserna för nämnden med både ökat inflöde och ökat analysuppdrag.

Totalt var klagomålen som Patientnämnden i Skåne nyregistrerade i fjol 6 305. Därutöver finns klagomål inom regionen som gått direkt till vårdgivaren eller till IVO.

Även Patientnämnden i Stockholms läns landsting har nyligen publicerat sin årsberättelse. Här har man inte haft någon ökning av antalet klagomål, och inte heller någon kampanj för att marknadsföra sig. Antalet ärenden ligger på ungefär samma nivå som 2016, totalt 7 636. Liksom i Malmö är de områden de flesta anmälningar rör vård och behandling, kommunikation och bemötande och organisation och tillgänglighet. En liten nedåtgående utveckling som syns i rapporten från Stockholm är att antalet ärenden där vårdgivaren uttrycker att man använt klagomålet i sitt arbete för förbättringar har minskat. Under 2017 registrerades 545 fall där man angav att de lätt till förbättring, 2016 var det 591.

Detta säger nya lagen om Patientnämndens uppgift:

2 § Patientnämndernas huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare som bedriver sådan verksamhet.

3 § Patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma landstinget eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling av vården.

Patientnämnden är en oberoende instans som består av såväl anställd personal som politiskt förtroendevalda ledamöter.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan