Kurs i språk och sjukvård hjälper nyanlända till jobb

Plus Intro är en satsning på språkutbildning med sjukvårdsintroduktion för nyanlända läkare och sjuksköterskor.

Kurs i språk och sjukvård hjälper nyanlända till jobb

Det är ett stort antal personer med vårdutbildning från länder utanför EU som väntar på att få arbete i Sverige. Och processen är lång och snårig. För att underlätta den resan startade Västra Götalandsregionen och Arbetsförmedlingen Plus Intro förra året, en satsning på språkutbildning med sjukvårdsintroduktion för nyanlända läkare och sjuksköterskor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Utbildningen är en spin off på Plus, ett ettårigt introduktionsprogram för anställda utlandsutbildade läkare, Plus Intro riktar sig till asylsökande, med eller utan uppehållstillstånd. Tanken är att så tidigt som möjligt påbörja processen för att få en svensk legitimation, och på så vis ge bättre förutsättningar att komma ut i arbete.

Jenny Lundgren, samordnare för utlandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal i Västra Götalandsregionen.
Jenny Lundgren, samordnare för utlandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal i Västra Götalandsregionen.

– Det är en lång process att få sin legitimation och det är höga krav på språkkunskaper, därför är det fel att prata om snabbspår. Att lära sig ett språk tar tid, det krävs mycket eget arbete från deltagarna, och vi måste vara tydliga med att det är så, berättar Jenny Lundgren, samordnare för utlandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal i Västra Götalandsregionen.

Jenny Lundgren berättar att det är en stor fördel att kombinera utbildningen med praktik, men att hitta platser i konkurrens med studenter och AT-läkare är en utmaning. Därför uppmuntrar de all typ av praktik även om det inte är inom sjukvården, eftersom det är viktigt för språkträningen. Andra utmaningar är att det finns för få platser på de kompletterande utbildningarna, samma sak på de förberedande kurserna inför kunskapsproven.

Samtidigt poängterar hon att utbildningen är viktig både för att de nyanlända snabbare ska komma in i processen, men också för att det ger framtidstro och en känsla av mening.

– Det är viktigt att vi som arbetsgivare visar att vi är intresserade och ser deltagarna som framtida kollegor. Och att vi vågar satsa, allt måste inte vara perfekt på en gång igång. Var inte heller rädd för byråkratiska hinder. Var kreativ, det går alltid att hitta vägar, tipsar hon.

Fakta: Plus Intro

Arrangeras genom Västra Götalandsregionens egna folkhögskolor på tre orter i regionen. Totalt omfattar projektet drygt 120 deltagare från bland annat Syrien, Eritrea, Jemen, Ukraina och Turkiet som går utbildningen, två dagar per vecka. Under utbildningen får deltagarna förutom undervisning i yrkessvenska en introduktion i sjukvårdssystemet, medarbetarskap, teamarbete, patientkommunikation med mera, för att få förståelse för det som kännetecknar svensk hälso- och sjukvård.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan