”Kvalitetssäkra läkares fortbildning”

Läkare måste få fortbildning under hela sitt yrkesliv, annars tappar de sin kompetens. Det skriver Svenska Läkaresällskapet (SLS) i en debattartikel i SvD. Trots att ambitionen om fortbildning finns, prioriteras den ofta bort, enligt SLS.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Britt Skogseid. Foto: Svenska Läkaresällskapet.

 

– Vi kan inte acceptera omständigheter i sjukvården där fortbildning ständigt bortprioriteras. För att vi som profession ska kunna ta vårt ansvar för att upprätthålla adekvat kunskapsnivå behöver vi förutsättningar och rimliga resurser till vårt förfogande. Det är hög tid att skärpa arbetsgivarens ansvar här, säger Britt Skogseid ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Svenska Läkaresällskapet har skapat en modell för hur de menar att fortbildning för läkare bör se ut. För att den ska fungera lyfter man fram fyra utvecklingsområden.

  1. Kulturförändring på djupet. SLS anser att det behövs en kunskapsrevolution inom hela hälso- och sjukvården. Kunskap ska premieras lika mycket som produktivitet. Framtagandet och spridning av ny kunskap ska vara en självklar del i det dagliga arbetet. Det kräver resurser och ledarskap som vågar prioritera kunskapsutveckling.
  2. Öronmärkta resurser och årlig fortbildningsplan. SLS anser att verksamhetschefens ansvar bör skärpas. I verksamhetschefens uppdrag bör ingå krav på årlig fortbildningsplan för varje enskild specialistläkare som kopplas till tid för lärande i arbetet samt en fortbildningspott som inte kan reduceras i tider av knapp ekonomi. Verksamhetschefens ansvar när det gäller läkares fortbildning bör framgå i författning.
  3.  Kvalitetssäkring av läkarnas fortbildning. SLS anser att fortbildningsplanerna ska kompletteras med ett regleringssystem som ägs av professionen och som bygger på att varje sektion/specialitetsförening tar fram kriterier för kontinuerlig kompetensutveckling. Sektionerna och SLS skapar en gemensam organisation för granskning av enskilda läkares fortbildningsportföljer vid överenskomna tidpunkter. Granskningen ska leda till certifiering från SLS.
  4.  System för uppföljning och extern granskning. SLS anser att det behövs en systematisk uppföljning av den professionella kompetensutvecklingen där genomförd fortbildning redovisas i öppna jämförelser. Verksamheter bör även genomgå en extern granskning. SLS har utvecklat en modell för professionsbaserad medicinsk kvalitetsrevision, som bygger på att läkare med representanter för andra yrkeskategorier inom vården regelbundet granskar kliniker och vårdcentraler runt om i landet. SLS vill se denna revisionsmodell implementeras i hela hälso- och sjukvården.

 

Läs om SLS modell för professionsbaserad medicinsk kvalitetsrevision

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan