Långa vårdtider för covid-19-patienter

Coronaviruset Medianvårdtiden för covidsjuka som behövt intensivvård är 20 dygn. Det visar statistik som rapporterats in till Socialstyrelsen.

Långa vårdtider för covid-19-patienter
Thomas Lindén. Foto: Socialstyrelsen

För de patienter som sjukhusvårdats men inte behövt intensivvård var medianvårdtiden sju dygn. Socialstyrelsen har räknat på uppgifter som inkommit från 15 regioner, så det är ingen nationellt heltäckande statistik, men man ser det ändå som ett gott underlag för beräkning av vårdbehov.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det här är den första svenska statistiken som tas fram på det här området, och ett underlag som gör det lättare att förstå sjukdomen, planera verksamhet i hälso- och sjukvården och göra uppföljningar, säger Thomas Lindén, avdelningschef vid Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Totalt hade 4 487 patienter vårdats på sjukhus under perioden och av dem hade 12 procent någon gång under vårdtiden vårdats på intensivvårdsavdelning, IVA.

– Det vi ser är att vårdtiderna för covid-19 generellt är långa, särskilt för dem som intensivvårdas, det finns vissa som vårdas ända upp till 30 dagar och även därutöver. Det kan vara svårt att jämföra med annan sjukvård och andra sjukdomar, men som referens kan i sammanhanget nämnas att medelvårdtiden för alla som ligger på sjukhus är cirka 5 dygn, säger Anna Bennet Bark, enhetschef vid statistikservice på Socialstyrelsen.

Nästan alla patienter i underlaget, 97 procent hade skrivits ut inom 30 dagar, men bland de som hade intensivvårdats hade 20 procent, 67 personer, längre vårdtid än så.  20 procent av de vårdade patienterna avled. För de som intensivvårdades var andelen avlidna högre, 35 procent.

Statistiken togs fram den 27 maj.

Läs mer om statistiken

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/statistik/statistik-om-sjukvardstider-for-patienter-med-covid-19.pdf

Hämtar fler artiklar
Till startsidan