Längre väntan men bättre delaktighet i svensk vård

Patientnöjdhet Sverige har längre väntetider till vård utanför akutsjukvården än alla andra jämförda länder enligt en ny rapport från Vårdanalys. Däremot ligger vi ovanligt bra till vad gäller bemötande och patientens känsla av delaktighet i samband med sjukhusvistelse.

Längre väntan men bättre delaktighet i svensk vård
Ur rapporten från Vårdanalys.

”Vården ur befolkningens perspektiv” jämför Sverige med tio andra OECD-länder – just ur befolkningens perspektiv. 2 500 slumpvis utvalda svenskar över 18 år har svarat på frågor i den svenska delen. De flesta svarade i slutet av februari eller början av mars, alltså innan coronapandemin hade börjat påverka vården i någon större utsträckning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Sverige ligger sämre till än alla andra länder som ingår i rapporten vad gäller köer till vården. Det gäller framförallt tillgången till snabb vård i primärvården och tillgängligheten till vård på kvällar och helger. Lite bättre klarar sig den svenska vården vad gäller möjligheten att träffa en specialist inom en eller tre månader.

Även kontinuiteten i sjukvården är ett område som behöver förbättras i Sverige. Mindre än hälften så många svenskar som övriga svarar ja på frågan om de har en ordinarie sjuksköterska eller läkare att gå till, och vi ligger också lägst i att ha förtroende för att vårdpersonalen känner till viktig medicinsk historia.

En förbättring mot tidigare år är att fler svenskar än tidigare svarar att de får svar från sin vårdcentral samma dag de söker.

I frågor kring bemötande ligger Sverige bra till, fler än medeltalet som ligger på 92 respektive 93 procent svarar att de blev vänligt och respektfullt bemötta av läkare och sjuksköterskor under sin sjukhusvistelse.

Läs mer

Djupare analys i mars

Informationen bygger på den internationella enkätundersökningen International Health Policy Survey (IHP), som genomförs varje år. I Sverige genomfördes undersökningen av SCB på uppdrag av Vård- och omsorgsanalys. Vårdanalys kommer att fortsätta bearbeta materialet och utlovar en djupare analys i mars 2021.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan