Långsiktigt vårdval och hårdare krav på nätläkare

Det föreslår utredningen ”Styrning för en mer jämlik vård”, som lämnade sitt betänkande till socialminister Lena Hallengren på tisdagen.

Utredningen vill att ett vårdval med listning ska ges en rättslig betydelse, och att listningen ska vara mer långsiktig. Idag kan man i princip byta vårdval vid varje besök genom att lista om sig på ett nytt ställe. Utredningen vill också skärpa kraven på vårdcentralerna för patientens möjlighet att välja fast läkare och fast vårdteam.

Precis som de svarande i undersökningen om digital vård understryker utredningen att det finns mycket att lära av digitala vårdgivare för den vanliga primärvården. Digitala kontaktvägar rekommenderas för all primärvård.

Samtidigt rekommenderar utredningen alla regioner att tillämpa en lägre besöksavgift där man är listad, för att sammantaget styra mot en kontinuitetsbaserad primärvård med hög tillgänglighet.

Att avgifterna för primärvård varierar mellan regioner som idag är olämpligt, tycker utredarna och föreslår en enhetlig avgift på 100 kronor för besök där man är listad.

Nätläkarföretag kan inte fortsätta ha en separat verksamhet och ändå finansieras av det offentliga, enligt utredningens förslag. I en debattartikel i DN utvecklar man detta:

”Vägen framåt ser vi är att nätläkarnas verksamhet integreras i vårt samlade förslag till reformerat vårdval som bygger på kontinuitet. För att fortsatt ingå i ett system med offentlig finansiering kan dagens nätläkare till exempel behöva ansöka om etablering i var och en av regionerna och tillhandahålla möjlighet till fysisk vård, antingen genom egen försorg eller via avtal med underleverantör.”