Lättare nå psykospatienter med ny metod

Lättare nå psykospatienter med ny metod

En ny metod för att behandla personer med svår psykisk sjukdom testas just nu i Region Skåne. IMR, Illness Management and Recovery, som metoden kallas, består av ett 700 sidor långt utbildningsprogram som patienterna går igenom stegvis för att lära sig om sin sjukdom.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Metoden har funnits ett tag men den var svårtillgänglig för en patientgrupp som inte är så lätt att motivera, menar sjuksköterskan och projektledare, Jannike Lind.

För att göra behandlingsformen mer lättsmält har den tagits fram i ett digitalt format som går att ladda ner på surfplatta eller mobil. Idag leder Jannike Lind tillsammans med en kollega en grupp på fem patienter i ett fyrtio veckor långt behandlingsprogram där varje session finns tillgänglig för behandlaren på surfplatta. Dessutom utbildar hon andra kollegor i behandlingsformen, för att få spridning.

Projektet finansieras delvis av Vetenskapscentrum för klinisk psykiatri. Centret är samarbete som startade 2015 mellan Lunds universitet och Division Psykiatri med målet att utveckla modeller för att implementera forskningsresultat i det kliniska arbetet.

Patienterna själva följer med via material i en pärm och varje vecka är det nya moment, det kan handla om hur man hanterar stress eller hur man ska lyckas träffa kompisar. Varje tillfälle avslutas med en läxa som följs upp kommande vecka.

–  Optimalt vore om de också kunde följa med digitalt, men det saknas resurser, påpekar Jannike Lind.

Det finns evidens på att IMR leder till minskad inläggning och ökad livskvalitet, men den hittills inte varit anpassat för patientgruppen.

– Det är roligt att jobba på ett strukturerat och patientanpassat sätt, patienterna är glada och vissa kommer flera timmar innan vi börjar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan