Ljusmiljön påverkar patienter i intensivvård

Ljusmiljön påverkar patienter i intensivvård

Patienter i intensivvård återhämtar sig bättre om de vårdas i en miljö med dygnsanpassat ljus. Det visar en studie av Marie Engwall, doktorand i vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin och universitetsadjunkt på Högskolan i Borås.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I ett specialinrett intensivvårdsrum på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, som Kvalitetsvård tidigare skrivit om, har hon studerat hur patienter upplever en miljö med cykliskt ljus där belysningen ändras i färg, styrka och position under dygnet. Till exempel var ljuset svagt rödaktigt på morgonen för att övergå till ett starkt blått ljus på dagen. På natten användes ljuskällor vid golvlisten som gav ifrån sig ett varmare och mer dämpat ljus.

Marie Engvall har följt upp de cirka 100 patienterna som vårdats i rummet med enkäter både ett halvår och ett år efter vårdtiden. Resultaten visar att patienterna som vårdades i experimentrummet uppvisade en signifikant bättre självskattad återhämtning efter tolv månader jämfört med patienter i kontrollgruppen.

Marie Engwall, doktorand i vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin och universitetsadjunkt på Högskolan i Borås.
Marie Engwall, doktorand i vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin och universitetsadjunkt på Högskolan i Borås.

– Här finns en indikation på att ljuset har betydelse för återhämtningen, men vi behöver göra fler studier och även testa det i andra miljöer, säger hon och konstaterar att de intervjuer hon gjort med 19 av patienterna också pekar på fler fördelar.

I stort sett alla var väldigt nöjda med ljusmiljön i vårdrummet och upplevde att den cykliska ljusmiljön hjälpte dem att hitta dygnsrytmen. Dessutom upplevde de att ljusskiftningarna, och speciellt nattljuset, gjorde det lättare att orientera sig i både tid och rum.

– Trots att patienterna är nedsövda och svårt sjuka är de medvetna om den miljö de befinner sig i, vilket är intressant i sig. Alla utom en, som tyckte att det var för ljust på natten, upplevde ljuset som trivsamt och hälsosamt, säger Marie Engwall.

Marie Engwall tipsar:

Alla kan inte bygga om vårdrum med ett cykliskt dygnsanpassat ljus. Men det finns några viktiga saker att tänka på:

– Se till att det är ljust på dagen och mörkt på natten, ungefär mellan klockan sju på morgonen och fram till nio på kvällen. Tänd ljuset på morgonen, försiktigt de första 15 minuterna, men se sedan till att tända allt ljus på full styrka. Dra undan gardinerna och dra upp persiennerna så att det naturliga ljuset kommer in. Släck och dra för fönstren på kvällen.

– Se till att ha en något högre nattbelysning så att ni kan utföra uppgifter utan att tända upp i rummet. Ha arbetsbelysning där det behövs, men undvik att ha lampor som bländar patienterna.

– Ställ sängarna så att patienterna inte ligger precis under taklampan, använd punktbelysning.

– För nattpersonalen är det viktigt att tänka på att få ljus under natten, men då utanför patientrummet. Detta eftersom de sover på dagen och missar dagsljuset. Undvik dämpad mysbelysning i personalrummet, utan se till att ha kraftig belysning där.

Läs avhandlingen: En vårdande ljusmiljö inom intensivvård – Patienters upplevelser och effekter av en cyklisk belysningsintervention

Läs också: Kortare vårdtider med intensivvård i ny miljö

Hämtar fler artiklar
Till startsidan