Lollo Makdessi: ”Jag är fortfarande orolig för de som behöver sjukvård”

Arbetet med en rapport om hur sjukvården ska drivas med grund i yrkesetiska principer och forskning är i full gång.

Hej Lollo Makdessi, gynekolog Danderyds sjukhus, och en av initiativtagarna till Läkaruppropet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Vad händer med Läkaruppropet idag?

– Svenska Läkaresällskapet har tillsatt en arbetsgrupp på sju personer, däribland jag, och en referensgrupp på 35 läkare. Den lilla arbetsgruppen har skrivit en rapport som handlar om hur sjukvården ska drivas med grund i yrkesetiska principer och forskning. Den ska nu godkännas av Svenska Läkaresällskapet och efter det skickas på remiss till olika myndigheter och organisationer. Planen är att presentera den i Almedalen.

Vad innehåller rapporten?

– Jag vill inte säga för mycket innan den är godkänd. Men rapporten handlar mycket om patientcentrering, jämlik vård, primärvård, läkarprofessionens villkor, sjukvårdsorganisation, prevention, och framtidens utmaningar. Varje kapitel följs av en rad konkreta åtgärdsförslag. Vi fokuserar mycket på vård som utgår från patientens och samhällets behov då vi anser att vården ska styras efter detta och inte ekonomiska incitament. Eftersom vi tror att kontinuiteten är central kommer en stor del att handla om primärvården, som vi anser är grundläggande för kontinuitet och ska utgöra en brygga till slutenvården. Vi tror att antalet läkare inom primärvården behöver öka drastiskt.

Vad hoppas ni att rapporten ska leda till?

  Resultatet blir ett policydokument som visar var SLS står i dessa frågor. På sikt hoppas vi förstås att det inte bara blir en del i opinionsbildning utan också kan sätta igång processer som leder till reell förändring i hela sjukvårdens struktur.

Hur ser det ut inom den svenska sjukvården idag?

– Det känns otroligt rörigt efter valet. När vi började prata om det här för några år sedan fick många upp ögonen för frågan, men nu finns det ingen samlad bild av vården. Jag tycker att det spretar och saknas en tydlig riktning.

När ni startade Läkaruppropet 2013 skrev ni att ni var oroliga för de som behövde sjukvård, är du fortfarande det?

– Inte mycket har förändrats. Den nya patientlagen säger att patienten ska få mer inflytande men det är en otrolig förenkling och behöver inte alls betyda en förbättring av vården, tvärtom ser jag många problem. Istället tror jag att vi ska erbjuda fasta vårdkontakter och vård till de som mest behöver det och minska vårdkonsumtionen där den inte behövs. Så ja, jag är fortfarande orolig för de som behöver sjukvård idag.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan