Lyfthjälp ger ambulanspersonal bra arbetsmiljö

Lyfthjälp ger ambulanspersonal bra arbetsmiljö

I Karlskoga har alla ambulanser utrustats med lyfthjälpmedel. Resultatet är en väsentligt förbättrad ergonomi och även en förbättrad patientsäkerhet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi är först i Sverige att i akuta situationer använda ett nytt hjälpmedel som med automatik underlättar och skapar patientsäkrare lyft när båren ska lastas in i ambulansen. Eftersom vi var så tidigt på bollen och är utvecklingsbenägna har vi fått vara med och finslipa hjälpmedlet efter våra och patienternas behov vilket varit väldigt kul, säger Jens Jensen, ambulanssjukvårdare och ergonomiansvarig på ambulansavdelningen, Karlskoga lasarett i ett pressmeddelande.

Karlskoga lasarett har en hög ambition i såväl kvalitets- och utvecklingsarbete som i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Personalens delaktighet är av stor vikt för att driva kvalitetsarbetet framåt, berättar Henric Eriksson, biträdande ambulansavdelningschef, för Kvalitetsvård.

Henric Eriksson. Foto: Privat.

– Personalen har hela tiden varit med i det här arbetet – först i att identifiera själva problemet som behövde lösas, och sedan i att ihop med leverantören göra en del små justeringar för att det ska fungera bra under de två år vi har prövat att använda det.

 

Tunga lyft i begränsade utrymmen är ett av de största problemen i ambulanspersonals fysiska arbetsmiljö. Ett av de tyngsta lyften har tidigare varit att lyfta in båren i ambulansen på den så kallade bårsläden. Det är ett lyft som också medfört en slitsam snedbelastning på kroppen. Bara själva båren väger 50 kilo, och med patient i kan lyftet lätt hamna på en tyngd på 150 kilo.

I utvärderingar har personalen gett det nya hjälpmedlet högt betyg.

– Vi hade en enkätundersökning där 95 procent av personalen var positiva till det här hjälpmedlet. Det är ju ganska ovanligt att personalen är så enig om att ett nytt sätt att arbeta bara är positivt.

 

Vanligt med arbetsrelaterade skador

Ambulanspersonal löper en hög risk att drabbas av arbetsrelaterad ohälsa. Förutom belastningsskador till följd av tunga lyft finns stor risk för stressrelaterad ohälsa och hot och våld. I en intervjuundersökning med ambulanspersonal i samband med en magisteruppsats från Örebro Universitet 2017 konstaterar författarna Karl Gustaf Jakobsson och Karin Åhman att arbetsmiljön för personalen också påverkar patientsäkerheten och vårdmiljön för patien

terna. Många av de intervjuade beskrev situationer där lyft ska göras i brådskande situationer som särskilt riskfyllda. Flera av de intervjuade som hade drabbats av en arbetsskada hade gjort det i just en sådan situation.

 

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan