Många vinnare när rehab i Ängelholm tänker nytt

Förbättringsarbete Mer fokus på individen, engagerade patienter och ett ökat teamarbete. Utvecklingsarbetet på rehabiliteringen i Ängelholm har redan gett goda resultat.

Många vinnare när rehab i Ängelholm tänker nytt
Heidi Schöbel, Jan Lexell och Lisa Danielsson har varit engagerade i utvecklingsarbetet.

Modern rehabilitering bygger på individanpassning där man utgår från patientens behov och målsättningar. På Ängelholms sjukhus har man nu tagit detta ett steg längre och gjort en genomgripande genomlysning av hela verksamheten.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Initiativet kom från medarbetarna själva som uttryckte en stark vilja att utveckla verksamheten

Har gått igenom allt

– Vi har sett över allt från hur rehabiliteringsplanen ser ut och hur vi jobbar med den tillsammans med patienten, till hur vi rondar och strukturerar teamarbetet, säger Jan Lexell, professor i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet och överläkare på Ängelholms sjukhus sedan årsskiftet. 

En viktig utgångspunkt i arbetet är att rehabiliteringsplanen ska bygga på personens egna mål och livssituation. Tillsammans med hela teamet går patienten igenom sin livssituation, vad hen har för utmaningar och ser på framtiden.

Rehabiliteringsplanen sätts därefter upp på patientens rum. Det hjälper både patienten och anhöriga att se de olika faserna i rehabiliteringsprocessen, vilka målen är, och när de är uppnådda.

Är starkare som team

I teamet kring patienten har fysioterapeuterna och arbetsterapeuterna numera ett större ansvar för rehabiliteringsplanen, vilket även har minskat behovet av hyrläkare.

– Vi har blivit starkare som team, och det är tydligt vad alla ska göra. Det känns som att vi har fått kvitto på att vi gör ett bra jobb, säger arbetsterapeut Heidi Schöbel.

Mer delaktiga patienter

Att utgå från patienten var redan en viktig del i rehabiliteringsprocessen, men det nya arbetssättet gör patienten ännu mer delaktig i sin rehabilitering.

– När patienten blir medskapare i sin egen rehabilitering blir resultatet också bättre. Det kräver eget engagemang, säger Jan Lexell.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan