Maureen Bisognano: ”Vi behöver jobba med andra kvalitetsaspekter”

På förra veckans konferens Utvecklingskraft gästade Maureen Bisognano, vd för Institute for Healthcare Improvement, Jönköping.

Maureen Bisognano: ”Vi behöver jobba med andra kvalitetsaspekter”

På förra veckans konferens Utvecklingskraft gästade Maureen Bisognano, vd för Institute for Healthcare Improvement, Jönköping. Hon var tydlig med att vården behöver jobba med andra kvalitetsaspekter för att verkligen kunna skapa förbättring för patienterna och medarbetarna i organisationen. Bland annat glädje, empati och medkänsla.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Att fråga både patienten och sina kollegor: Vad är viktigt för just dig? skapar helt nya dialoger mellan medarbetare och mellan medarbetare patient.

Maureen Bisognano visar en film med 102-åriga Ida som spenderar varje dag på golfbanan i San José. En film som ifrågasätter den traditionella bilden av äldre människor.

– Skapa en person, en identitet, när ni pratar om förbättringar och kvalitet. Inte hur ni ska ta hand om Ida, utan om hur ni ska behålla hennes goda hälsa. Det skapar nya tankebanor och vi får en person att projicera dagens arbetssätt och förändringar på.

Vet vi vad som är betydelsefullt för patienten går det också lättare att snabba upp vårdprocessen.

– Undersökningar visar att vårdprocessen ökar med 25 procent om vi planerar vårdresan tillsammans med patient och anhöriga.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan