Mediciner till barn ökade med gratisreform

Över en halv miljard har reformen med fria läkemedel för barn kostat regionerna. Det visar en uppföljning som Socialstyrelsen har gjort.

Mediciner till barn ökade med gratisreform

Sedan 2016 är förmånsklassade läkemedel till barn kostnadsfria. Andelen barn som hämtat ut läkemedel har sedan dess ökat från 39 procent 2015 till 43 procent 2018. Ett syfte med reformen var att inga barn ska behöva avstå från förmånsklassade läkemedel på grund av föräldrarnas ekonomi.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

Kostnaderna för regionerna ökade allra mest det första året, för att sedan plana ut något. Socialstyrelsen konstaterar också att ökningen det första året var störst i gruppen med lägre ekonomisk standard.

 

I rapporten ingår en enkätundersökning där läkare har intervjuats om sin syn på effekterna av reformen. Drygt en tredjedel av läkarna uppger att reformen har inneburit en ökad efterfrågan på läkemedel till barn, både receptbelagda och de som även kan köpas receptfritt, men som nu är gratis om de skrivs ut på recept. Det finns läkare i enkätundersökningen som anser att föräldrar nu ställer krav på att få mer läkemedel än vad barnet är i behov av. Andra läkare menar att följsamheten mot läkemedelsbehandlingen förbättrats i och med kostnadsfriheten.

 

Uttag av antibiotika har dock fortsatt att minska när 2018 jämförs med 2015.

 

Läs hela Socialstyrelsens rapport

Hämtar fler artiklar
Till startsidan