Medveten satsning har minskat beroendet av hyrläkare

Förbättringsarbete Region Jämtland Härjedalen har flest distriktsläkare per tusen invånare. Det är resultatet av en flerårig satsning där viljan att komma ur beroendet av hyrpersonal varit en viktig drivkraft.

Medveten satsning har minskat beroendet av hyrläkare
Möjlighet till en fast läkarkontakt i primärvården är viktigt i omställningen till Nära vård. Foto: Adobe Stock

Möjlighet till en fast läkarkontakt i primärvården är viktigt i omställningen till Nära vård. En av de regioner som kommit långt i detta arbete är Region Jämtland Härjedalen. Med ett snitt på 0,53 distriktsläkare per tusen invånare är de bäst i landet. Snittet för riket är 0,32.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Därmed är de den region i landet som är närmast målet om att minst 55 procent ska ha en namngiven fast läkarkontakt i primärvården.

Mångårigt arbete bakom

Magnus Rönnerfjäll, regionstyrelsens ordförande i Region Jämtland Härjedalen. Foto: Anna Wilhelmsson

– Vi är oerhört glada och stolta över att snart ha uppnått det målet, säger regionstyrelsens ordförande Magnus Rönnerfjäll i en presskommentar.

Bakom siffran ligger ett mångårigt arbete. Redan 2016 beslutade primärvården i Region Jämtland Härjedalen att satsa på fler ST-tjänster inom allmänmedicin. Tanken var att på så vis jobba sig bort från ett beroende av hyrläkare.

Många distriktsläkartjänster var redan då vakanta och en stor del av de anställda närmade sig pensionsålder.

– Vi hade då 26 ST-läkare i allmänmedicin och satte ett mål på 60. År 2021 var vi uppe i 70. I år räknar vi med att totalt 15 av ST-läkarna blir färdiga specialister i allmänmedicin och det är den högsta årssiffran någonsin för vår region, säger Anna Granevärn, nu hälso- och sjukvårdsdirektör men som var primärvårdschef vid tiden för satsningen.

Gemensamma ansträngningar

En viktig nyckel i arbetet har det stöd och engagemang som läkargruppen visat. Genom att jobba gemensamt har de hälsocentraler som haft kapacitet kunnat överanställa. På så sätt har de kunnat bistå i handledning och ibland även finnas fysiskt på plats. Det har varit värdefullt på orter som annars haft svårt att utbilda ST-läkare då det saknats specialister på hälsocentralen.

Stöd från rutinerade kollegor

Att som relativt ung läkare kunna få stöd från en äldre rutinerad kollega, senior advisor, som finns på plats viss tid i veckan har också varit en framgångsfaktor.

– Det här har verkligen varit ett långsiktigt arbete och en laginsats som vi nu ser har burit frukt. Vi märker också att intresset för att göra ST-tjänst hos oss har ökat och att Jämtland Härjedalen är en region man gärna söker sig till, säger Anna Granevärn.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan