Minskad följsamhet av hygienrutiner

Rapport Basala hygienrutiner fick stor uppmärksamhet under pandemin. Men efter flera år av förbättringar visar årets mätningarna att följsamheten nu minskar.

Minskad följsamhet av hygienrutiner
Mellan åren 2019 och 2021 ökade följsamheten mycket, särskilt i kommunerna. Men nu minskar den. Foto: Adobe Stock

Efter flera år av förbättring minskar nu följsamheten till basala hygienrutiner inom vården och omsorgen. Det visar en ny nationell mätning av följsamhet till basala hygienrutiner inom vård och omsorg.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Viktigt för att minska smittspridningen

– Följsamhet till basala hygienrutiner är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna säkerställa god hygien och minska all form av smittspridning inom vården och omsorgen. Nu gäller det att hålla i de förbättringar som gjordes under pandemin, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

I mätningarna observeras följsamhet till basala hygienrutiner i fyra steg. Resultaten visar att 71,1 procent av medarbetarna i kommunerna följer samtliga fyra steg. Det är en minskning med 1,8 procentenheter sedan mätningen våren 2021.

Färre använder handsprit

I regionerna är följsamheten till samtliga hygienrutiner 82,6 procent vilket är minskning med 3,7 procentenheter jämfört förra året.

Det är framför allt användning av handsprit innan patientnära arbete som drar ner resultatet.

Följsamheten till basala hygienrutiner mäts nationellt en gång om året, ihop med följsamhet till klädregler. Däremellan sker lokala och regionala mätningar. Mellan åren 2019 och 2021 ökade följsamheten mycket, särskilt i kommunerna.

Har fått stort fokus

Mätningarna är viktiga verktyg för att verksamheter ska kunna följa resultatet av sitt arbete och se vilka insatser man behöver sätta in.

– Basala hygienrutiner har naturligt fått stort fokus under pandemin, och många verksamheter har jobbat väldigt framgångsrikt med att få upp följsamheten. Vi ser också att över dubbelt så många kommuner mäter sin följsamhet idag, jämfört med innan pandemin, säger Emma Spak.

Fakta: Om mätningarna

Mätningarna av basala hygienrutiner och klädregler genomfördes under veckorna 11-12.

I 15 regioner har 18 831 observationer genomförts och 25 144 observationer i 158 kommuner. Det är frivilligt för kommuner och regioner att delta i de nationella mätningarna.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan