Minskade tvångsåtgärder med 70 procent

Det senaste året har barn- och ungdomspsykiatrin i Malmö arbetat för att minska antalet tvångsåtgärder. De har lyckats så bra att målet på en 70-procentig minskning har uppnåtts.

Minskade tvångsåtgärder med 70 procent

Det senaste året har barn- och ungdomspsykiatrin i Malmö arbetat för att minska antalet tvångsåtgärder. De har lyckats så bra att målet på en 70-procentig minskning har uppnåtts. Nu har arbetet belönats av SKL för den bästa och tydligaste förbättringsstrukturen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Projektet omfattar två avdelningar inom regional heldygnsvård i barn- och ungdomspsykiatrin i Malmö. Tillsammans med ett antal Bup-enheter i landet har de ingått i det nationella projektet Bättre vård, mindre tvång.

– Vi har gjort stora förändringar och små förändringar. Om det till exempel varit någon personal på avdelningen som tänkt att vi skulle kunna göra något åt hur vi serverar mat eller att låta toaletter vara olåsta. Då har man fått vara drivande i frågan och ge förslag, berättar Taiwo Draycott, sjuksköterska och kontaktperson.

Delaktighet och bemötande har varit ledord i arbetet. Patienterna har också fått träffa en vårdhund för att minska ångest, få en känsla av att ta hand om någon eller att interagera med hunden. En annan åtgärd har varit att ha en sångterapeut som bland annat arbetat med avslappningsövningar, andning och att få igång muskulaturen.

Ytterligare en åtgärd är lågaffektivt bemötande, att inte trappa upp kriser utan att bemöta och validera patienten för att få ner affekten.

Se filmen som tagits fram om vad avdelningen gjort. Filmen visas längst ner på sidan, under pressmeddelandet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan