Mobilapp lindrar PTSD

App Posttraumatisk stress och nedstämdhet kan lindras med stöd från en mobilapp. Det visar en studie vid Uppsala universitet.

Mobilapp lindrar PTSD
Appen ger bland annat kunskap om ens reaktioner och innehåller enkla övningar för att lindra stress.

Personer som varit med om traumatiska händelser kan utveckla posttraumatisk stress, PTSD. Nu har forskare vid Uppsala universitets Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri undersökt om en app kan vara en lösning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Innehåller enkla övningar

De har tittat närmare på mobilappen PTSD Coach för att undersöka om den kan vara ett stöd till personer som lider av psykisk ohälsa efter en traumatisk händelse. Appen ger bland annat kunskap om ens reaktioner och innehåller enkla övningar för att lindra stress.

I studien deltog 179 vuxna personer med posttraumatisk stress som de fått efter en traumatisk händelse under de senaste två åren.

Hälften fick tillgång till appen under tre månader, medan den andra hälften fick vänta. Deltagarna var inte aktiva i någon form av psykologisk behandling. Om de hade medicinering fick de inte ändra eller justera sina doser under perioden.

Appen ger effekt

Resultaten tyder på att mobilappen ger effekt. Efter tre månader hade de personer som haft tillgång till appen lindrigare besvär av posttraumatisk stress och nedstämdhet, jämfört med kontrollgruppen.

– Vi ser inte appen som en ersättning för god vård, som psykologisk behandling, och mera kunskap behövs. Men den här studien är startpunkten för att förstå möjligheterna med självhjälpsappar som komplement till den vanliga vården för den här målgruppen, säger studiens författare Ida Hensler.

För svårt att söka hjälp

Hon konstaterar att appen kan vara värdefull för personer som tycker det är för svårt att ens söka hjälp. Den kan också fylla en roll efter händelser som stora olyckor eller katastrofer.

– Studien är viktig, eftersom väldigt få av de många appar som säger sig lindra psykisk ohälsa har undersökts vetenskapligt, säger hon.

Det var nästan uteslutande kvinnor som deltog i studien. Därför behöver de göra fler studier för att säkerställa hur mycket och för vem appen kan vara hjälpsam.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan