Möten över Skype för tryggare hemgång i Tjörns kommun

Möten över Skype för tryggare hemgång i Tjörns kommun

I Tjörns kommun använder man Skypemöten vid vårdplanering för patienter med omsorgsbehov som skrivs ut från Kungälvs sjukhus.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi har fått till ett bra samarbete, både med vårdplaneringssjuksköterskan på sjukhuset som har varit med från början och med de två vårdcentraler vi har i kommunen. Den ena vårdcentralen är landstingets Närhälsan, den andra är Capio Läkarhus Almö, berättar Ann-Charlotte Nyrén, verksamhetschef för den kommunala hälso- och sjukvården.

Ann-Charlotte Nyrén, verksamhetschef och Susanne Johansson, planeringsansvarig sjuksköterska. Foto: Privat.

Tjörn har provat metoden med Skypemöten vid utskrivningar från en kirurg- och en medicinavdelning i över ett år. Erfarenheterna är goda och nu fortsätter man i ett pilotprojekt inom Västra Götalandsregionens samarbetsorganisation, SIMBA,  med att använda metoden vid kontakt med alla avdelningar på Kungälvs sjukhus.

En stor fördel med Skypemötena, som sker via ett vårdplaneringsverktyg som heter SAMSA, är att det blir lättare för alla att faktiskt vara med på vårdplaneringsmötena – även för primärvården som ibland kan vara hårt tidspressad och som nu slipper lägga tid på resor till ett fysiskt möte. Också anhöriga bjuds in att vara med på Skype om de kan och vill, och kan då vara med var de än befinner sig. Biståndshandläggare, planeringsansvarig arbetsterapeut och den rehab som patienten har valt är andra deltagare.

– Att mötena blir lättare att vara med på är en stor fördel särskilt nu med den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård säger att vi bara har tre dygn på oss, till skillnad från förr då vi hade fem vardagar på oss att ordna med den fortsatta vården, säger Ann-Charlotte Nyrén.

Susanne Johansson är planeringsansvarig sjuksköterska i kommunen. Hon understryker vikten av en annan del av projektet: att man planerar för utskrivningen redan vid inskrivningen.

– Syftet med vårt projekt är att effektivisera inskrivning och utskrivning för att motverka att utskrivningsklara patienter blir kvar på sjukhus.

För att förbereda utskrivningen flaggar redan den inskrivande personalen i planeringsverktyget för graden av insatser som kan behövas för varje patient. Märks patienten med rött betyder det att omfattande vård och stöd kommer att behövas vid utskrivningen, gult indikerar fortfarande ganska stora behov, grönt klarar sig med visst stöd och blått indikerar att patienten inte kommer att ha behov av någon hemsjukvård, utan enbart av socialtjänst, till exempel hemtjänst.

Inskrivande sjuksköterska ansvarar för den initiala bedömningen och meddelar denna via verktyget SAMSA. Den vägen skickas också inbjudan till Skypemötet.

Finns det några nackdelar?

– Den enda nackdelen som jag ser är att tekniken kan strula till det ibland, säger Susanne Johansson.

Fördelarna är desto fler, och en är att samarbetet mellan alla parter har blivit mycket bättre. När det blivit så mycket enklare att delta kan alla berörda vara med vid nästan alla planeringar, vilket gynnar fortsatt samarbete och kommunikation.

– Vi har verkligen lärt känna varandra och fått till ett jättebra samarbete, sammanfattar Ann-Charlotte Nyrén.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan