Mottagning i mobilen ökar tillgängligheten

Akademiska sjukhuset i Uppsala har infört en virtuell mottagning för unga vuxna, mellan 18 och 25, med diabetes typ 1.

En nätbaserad mottagning ökar tillgängligheten för patienter med diabetes typ 1.
En nätbaserad mottagning ökar tillgängligheten för patienter med diabetes typ 1.

Antalet barn som får diabets typ 1 har nästan fördubblats de senaste trettio åren. Vad ökningen beror på är oklart. Akademiska sjukhuset i Uppsala har infört en virtuell mottagning för unga vuxna, mellan 18 och 25, med sjukdomen. Syftet är att öka tillgängligheten i en annars svårnådd patientgrupp.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

–  Det är en kritisk ålder, man går från barnsjukvården till vuxenvården och får en ny vårdkontakt. Man kanske flyttar, börjar jobba eller plugga och det är svårt att leva så regelbundet som man gjort tidigare, säger Annika Remaeus, avdelningschef på utvecklingscentret Innovation Akademiska.

Nationella kvalitetsregister visar att långtidsblodsockret tenderar att skjuta i höjden för patientgruppen, på grund av att de har svårare att behålla kontinuiteten i sin behandling.

Diabetes Dialog, som den nya modellen kallas, har tagits fram tillsammans med patienter och personal och innebär ett nytt arbetssätt för mottagningen. Idag har de möjlighet att chatta med sina patienter och justera behandling via videolänk. Som stöd för kommunikationen finns en app som patient och personal har tillgång till. Nytt är även att tjänsten ingår i ersättningssystemet, vilket innebär att distansbesök registeras som ett fysiskt.

Projektet, som finansierats av Vinnova, har hittills drivits som en pilot men övergår från och med maj som en ordinarie tjänst, som kan användas i samråd mellan vårdpersonal och patient.

– Idag har närmare 80 procent av landets befolkning en smart telefon, det är vårdens uppgift att anpassa sig och dra nytta av den teknik som finns, säger Annika Remaeus.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan