Nationella patientenkäten visar större nöjdhet

Bemötandet i primärvården har blivit bättre. Av 100 000 patienter som svarade på den nationella patientenkäten 2019 är majoriteten positiva till sin upplevelse av primärvården.

Nationella patientenkäten visar större nöjdhet

– Att varje patient blir hörd är en förutsättning för en fungerande primärvård och avgörande för omställningen till nära vård. Alla vård- och hälsocentraler behöver ta del av sina egna resultat för att kunna adressera sina egna

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsvård.se premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

förbättringsområden, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i ett pressmeddelande.

Enkäten genomfördes under slutet av 2019. Fler deltog än tidigare år, vilket SKR finner positivt. Förbättringar har skett generellt inom flera av de områden som mäts, men särskilt inom området Respekt och bemötande.

Tre regioner visar klar förbättring i sina resultat än tidigare: Jämtland, Gotland och Värmland. Mest nöjda av alla är patienterna i Jämtland, följt av Halland och Kalmar.

Totalt svarade 100 583 personer på enkäten, som skickades ut till patienter, över 15 år gamla, som besökt en hälso- och vårdcentral under sept

ember 2019. Över 40 000 av dessa lämnade också egna kommentarer med kritik eller beröm till vården. Många uttrycker sin respekt för vårdpersonalens arbete, andra klagar på de problem som finns med tillgänglighet och långa väntetider.

– Det är verkligen glädjande att patienterna både är engagerade i att svara men även att man har en god erfarenhet och blir väl bemött i primärvården, säger Fredrik Lennartsson.

 

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga regioner i Nationell Patientenkät. Utvärdering av primärvården sker vart annat år. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner.

Undersökningsföretaget Institutet för kvalitetsindikatorer, har genomfört undersökningen på uppdrag av samtliga regioner, under samordning av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Läs mer och ta del av regionala resultat.