Nio av tio är nöjda med förlossningsvården

Förbättringsarbete Regionernas satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvård ger goda resultat. På förlossningen i Kristianstad pågår ett projekt som ger barnmorskorna mer tid för patienterna – och för sin egen kompetensutveckling.

Nio av tio är nöjda med förlossningsvården
I Malmö-Lund har man bland annat förstärkt bemanningen med 15,1 heltidstjänster barnmorskor.

Sedan 2015 pågår en satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvård genom en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Positiva resultat av satsningen

SKR, har nu redovisat resultaten av satsningarna det senaste året. Och utvecklingen är positiv:

  • Andelen kvinnor som är mycket nöjda med sin förlossning har ökat till drygt 75 procent, från drygt 70 procent år 2015.
  • Antalet eftervårdsbesök på en barnmorskemottagning har ökat med tio procent från 2015, till 88 procent.
  • Andelen allvarliga bristningar har blivit färre, däremot har antalet kejsarsnitt ökat.
  • Nio av tio kvinnor känner sig trygga och bemötta med respekt av både mödrahälsovården och förlossningsvården.

Totalt har regionerna genomfört 621 förbättringsarbeten inom ramen för satsningen under det senaste året.

78 projekt i Skåne

En av de regioner där det pågår flera projekt inom satsningen är alltså Region Skåne. Under förra året genomförde de totalt 78 projekt.

Ett av de projekt som inneburit stor skillnad för barnmorskorna på Centralsjukhuset i Kristianstad är ett så kallat RAK-projekt – Rätt använd kompetens. Där har man anställt servicemedarbetare på förlossningen och på BB, vilket även inneburit en stor skillnad för den vårdnära personalen.

Servicemedarbetarna assisterar personalen i allt arbete som inte är patientnära. Det kan till exempel vara städning, vissa administrativa uppgifter, fylla på i skåp, beställa mat, förbrukningsmaterial och liknande.

Mer tid för patienten

På så vis har medarbetarna i vården fått mer tid att fokusera på sin grunduppgift. Tid som kan läggas på patienter – men även på kompetensförsörjning. 

– Genom det här arbetssättet kan våra kliniska medarbetare fokusera fullt ut på uppgifter som är direkt värdeskapande för patienten, berättar Andrea Borgström, verksamhetschef inom obstetrik och gynekologi vid CSK.  

Här hittar du hela rapporten Regionernas insatser 2022.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan