Norrbotten öppnar digital portal

Digitalisering Medan Region Stockholm bestraffar vårdcentralen som inför en digifysisk mottagning gör Region Norrbotten tvärtom och erbjuder hela befolkningen en sådan. Från torsdag den 27 februari öppnar man Digitalen.

Norrbotten öppnar digital portal
Pia Näsvall. Foto: Region Norrbotten.

– Alla vinner på det här eftersom Digitalen gör det bättre både för de som söker vård och för oss som ger vård, säger Pia Näsvall, chefläkare och medicinsk rådgivare inom Region Norrbotten.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Digitalen fungerar på samma sätt som Ekerös digifysiska mottagning och har samma uppenbara fördelar jämfört med en telefonkö. Vårdpersonalen kan ge egenvårdsråd direkt i chatten och de som bäst behöver träffa en läkare kan prioriteras.

FAKTA

Egenvård, hänvisning och prioritering

Så här fungerar Digitalen:

· Patienten loggar in med mobilt bank ID och anger sökorsak
· Patienten svarar på frågor utifrån validerade protokoll, bilder kan vid behov bifogas

· Utifrån svaren genereras:

Egenvårdsråd

Chatt med sjuksköterska (bemannas av 1177)

Hänvisning 1177 utanför chattens öppettider

Hänvisning 112

· Sjuksköterska kan prioritera patienter efter brådskandegrad och även skicka vidare patienter till läkare vid behov

· Chattdialogen sparas och patient och vårdpersonal kan gå tillbaka för att till exempel läsa vilka råd som gavs

· Vårdchatten sammanfattas i patientens journal vilket främjar kontinuitet och förenklar för patienten som slipper upprepa sin anamnes

· Den automatiska vårdguidningen sker enligt etablerade protokoll där samtliga adekvata frågor alltid ställs vilket ger mycket god följsamhet till guidelines.

Leverantören av programvaran är Plattform 24.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan