Nu tillsätts kommissionen för jämlik hälsa

Kommission för jämlik hälsa tillsätts nu i mars.

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström. Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet
Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.
Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

Att sluta de påverkbara hälsoklyftorna under en generation är ett av regeringens tydligaste mål. Nu i mars tillsätts den kommission för jämlik hälsa som folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström tidigare berättat om. Ministern lyfter själv upp att det skiljer fem år i livslängd mellan en hög-och en lågutbildad kvinna och att de stora hälsoklyftorna mellan grupper i samhällen inte är acceptabla. Han menar också att det finns stora ekonomiska vinster i att minska klyftorna, bland annat lägre vårdkostnader.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Orsaken till klyftorna tror Gabriel Wikström är de senaste årens utveckling där inkomstklyftorna har ökat och arbetslösheten har stigit. Han pekar på att jämlik vård är en viktig beståndsdel i arbetet för att sluta klyftorna men att jämlik hälsa är större än att bara prata om jämlik vård.

– Kommissionen ska arbeta för att samordna olika politikområden och både ta ett bredare grepp runt frågorna men också komma med konkreta förslag till lösningar.

Exakt när i mars kommissionen kommer att tillsättas, vem som kommer att leda den och vilka direktiv som kommer att styra arbetet vill Gabriel Wikströms pressekreterare inte säga något om i dagsläget.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan