Ny bok om ledarskap i välfärdssektorn

Ingela Thylefors, docent i organisationspsykologi, kom nyligen ut med boken Chef- och ledarskap inom välfärdssektorn.

Ny bok om ledarskap i välfärdssektorn
Ingela Thylefors nya bok vänder till både aktuella och blivande chefer inom välfärden.
Ingela Thylefors nya bok vänder till både aktuella och blivande chefer inom välfärden.

Ingela Thylefors, docent i organisationspsykologi, kom nyligen ut med boken Chef- och ledarskap inom välfärdssektornVarför denna bok?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det har gått ett kvarts sekel sedan jag skrev den första boken på detta tema, innan New Public Management satte sin prägel på den samhällsfinansierade verksamheten. Nu ville jag göra en uppdatering; det finns en del indikationer på att ännu ett perspektivskifte är på gång.

På vilket sätt håller perspektivet på att förändras?

– Idealiseringen av näringslivets styrformer verkar ha passerat sin kulmen. Efterföljaren, Post New Public Management, delar i stort NPMs kärnvärden men har försetts med ett ”mjukare ansikte”. Man talar om partnerskap, demokratisk insyn och möjligheter för personal och brukare till delaktighet lika mycket som om kostnader.

Vilken är den svåraste utmaningen för välfärdssektorns chefer?

– Den ständiga lojalitetskonflikten. Det finns flera legitima intressenter när det gäller verksamhetens inriktning, organisering och resultat och med detta följer också delvis oförenliga styrdokument i form av lagar, föreskrifter, regler, riktlinjer, policyer och professionell etik samt relativt amorfa och tolkningsbara övergripande mål.

Vad innebär det för ledarskapet?

– För att överleva som chef med hälsan i behåll krävs en ansenlig personlig trygghet och integritet för att balansera alla dessa motstridiga krafter. Jag vet inte om det ska ses som en utmaning, men många chefer verkar underskatta behovet av ett närvarande ledarskap; med dugliga och motiverade medarbetare utgår de ifrån att de inte behöver särskilt mycket ledning. De har fel – ett kvalificerat och många gånger ett psykiskt påfrestande arbete kräver ett aktivt och närvarande ledarskap.

Vilket är ditt bästa ledarskapsråd?

– Det var ingen lätt fråga. Skulle jag ge ett enda välunderbyggt råd så blir det: Praktisera ett demokratisk ledarskap! Det innebär att medarbetarnas synpunkter efterfrågas i olika frågor, lyssnas på och beaktas. Helt enkelt ett resonligt ledarskap där olikhet och konstruktiva konflikter ses som positiva inslag på en arbetsplats.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan