Ny bok om palliativ vård vid demens

Ny bok om palliativ vård vid demens

När patienten själv saknar förmågan att uttrycka sina önskemål och behov – hur hittar man ändå till en god vård?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Kring detta resonerar den nya boken Palliativ vård vid demens.

Idag vet man att vården i livets slutskede ofta är sämre när diagnosen är demens, jämfört med vid andra diagnoser som exempelvis cancer.

I boken utgår man från förhållningssättet i palliativ vård vid demens som sammanfattas med tre ord – hjärna, hjärta och händer. Hjärna står då för den kunskap som behöver finnas, hjärta för omsorgen och händer för den livsnödvändiga närhet som skapar trygghet, livskvalitet och ro inombords. Varje temakapitel innehåller fallbeskrivningar och frågor för reflektion.

Palliativ vård vid demens är skriven av Johan Sundelöf, läkare och specialist i geriatrik, och Petra Tegman, specialistsjuksköterska i palliativ vård och demensvård, som nu tillträder som biträdande verksamhetschef på Silivahemmet.

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan