Ny handlingsplan mot fetma sjösätts

Ny handlingsplan mot fetma sjösätts

Från och med i år finns ett nytt handlingsprogram mot övervikt och fetma i Stockholms läns landsting. Målet är att minska andelen vuxna och barn med övervikt och fetma i landstinget.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Jenny Sydhoff är projektledare för handlingsprogrammet.

– Vi ser att överviktsproblematiken ökar i hela länet, men den är större där folk har sämre socioekonomi, säger hon.

Med handlingsprogrammet, som sträcker sig 2016-2020, är förhoppningen att klyftorna mellan olika delar i länet på sikt planas ut. Men då krävs samarbete, menar Jenny Sydhoff.

– Programmet är ett strategiskt verktyg som fokuserar på samverkan och den riktar sig till många olika aktörer, från skola och samhällsplanerare till sjukvården.

Den är uppdelad i tre övergripande strategier; hälsofrämjande, förebyggande och behandlande. Bland annat ingår utbildningsinsatser till sjukvårdspersonal i Motiverande samtal, för att stödja personer till levnadsvaneförändringar, samt att inspirera förskolan och skolan att stödja barnen så att de får hälsosamma matvanor och är fysiskt aktiva.

Det är framför allt fyra grupper som är prioriterade i satsningen; barn och unga, gravida, personer med psykisk ohälsa och personer med funktionsnedsättning.

Sammanlagt är 33 mål uppsatta, som utvärderas löpande under projektets gång. Projektet startar 16 mars med ett möte med berörda aktörer i Stockholms län.

Fakta: 

Målet för programmet är att det år 2020 ska vara mindre än 25% som har övervikt och mindre än 7% som har fetma i den vuxna befolkningen i Stockholms läns landsting. För fyraåringar är målet mindre än 7% överviktiga och mindre än 2% som har fetma. Enligt Stockholms folkhälsoenkät 2014 är cirka 40% av männen och 25% av kvinnorna överviktiga och ytterligare cirka 11% i den vuxna befolkningen har fetma.   För barnen visar de senaste årens mätningar att cirka 9% är överviktiga och cirka 2% har fetma.

Läs handlingsprogrammet här. 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan