Ny kunskap kan minska strålningsångest

Hur upplever cancerpatienter strålbehandling? Det undersöker en ny avhandling.

Ny kunskap kan minska strålningsångest
IMG_1711
Tara Mullaney, doktorand på Designhögskolan i Umeå, har undersökt hur patienter upplever strålbehandling.

Hur upplever cancerpatienter strålbehandling? Det har Tara Mullaney vid designhögskolan i Umeå undersökt i en ny avhandling.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Vilka är de viktigaste resultaten? 

– Att vissa av de tekniker som används vid strålbehandling, exempelvis att patienten ligger fastspänd under behandling, direkt kan kopplas samman med ångest hos patienterna. Men forskningen visar även att bristfällig information inför behandling och den psykosociala miljön under behandlingen kan framkalla känslor av oro och ångest.

Vad är syftet med din forskning? 

– Jag ville förstå patientens upplevelse vid strålbehandling så att aktörer inom sjukvården; designers, medicinteknikföretag och personal, kan erbjuda bästa möjliga vård till cancerpatienter

Varför är den här kunskapen viktig? 

– Ångest och oro kan påverka patientens livskvalitet och möjlighet att tillgodogöra sig behandlingen. Därför är det viktigt att försöka eliminera alla moment som kan orsaka sådana känslor i så stor utsträckning som möjligt.

Vad kan sjukvården lära av resultaten? 

– Man kan använda mina metoder och resultat till att undersöka hur andra behandlingstekniker påverkar patienternas upplevelse. De kan bidra till en medvetenhet om att vård inte bara är behandling av sjukdom, utan även hur man som individ blir omhändertagen. Dessutom kan de ge medicinteknikföretag en sporre att ta hänsyn till patienten när de utvecklar sina produkter.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan