Ny lag för högre delaktighet inom tvångs- och rättspsykiatri

Patienter inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård ska få bättre förutsättningar för delaktighet.

Ny lag för högre delaktighet inom tvångs- och rättspsykiatri

Patienter inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård ska få bättre förutsättningar för delaktighet. Det slog regeringen fast i en lagsrådsremiss strax innan jul. Vården och behandlingen bör ske i former som i minsta möjliga mån inkräktar på patientens integritet och vär­dig­het. Lagförslagen innebär bland annat att en samordnad vårdplan så långt som möjligt ska utformas i samråd med patienten. Patientens inställning till dessa insatser ska också redovisas i samband med ansökningar om öppen psykiatrisk tvångsvård och motsvarande om öppen rättspsykiatrisk vård.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det införs också en ny bestämmelse om att chefsöverläkaren inom båda vårdformerna ska erbjuda patienten uppföljningssamtal efter genomförd tvångsåtgärd så snart tillståndet tillåter. Förslagen innebär förändringar i lagen om psykiatrisk tvångsvård och i lagen om rättspsykiatrisk vård och föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan