Ny standard guidar till en bättre arbetsmiljö

Standard Stödet som ska underlätta arbetsmiljöledning enligt ISO 45001 är här. Den nya vägledningen ger både inspiration och konkreta tips som underlättar det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Ny standard guidar till en bättre arbetsmiljö
Standarden ska vara en ögonöppnare och en inspirationskälla för ISO 45001.

ISO 45002 är en ny vägledande standard som ger arbetsmiljöledare stöd i hur man kan uppfylla kraven i ISO 45001. Standarden beskriver kort och gott hur man bör tolka kraven och gå tillväga för att förbättra organisatoriska och sociala arbetsförhållanden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Ögonöppnare och inspirationskälla

– Den ska vara en ögonöppnare och en inspirationskälla för de som tillämpar, och för de som funderar på att införa ISO 45001, säger Lorena Olivares, projektledare på SIS, Svenska institutet för standarder.

Standarden innehåller exempel från ett 40-tal verksamheter, vilka utmaningar de mött och hur de gjort när de implementerat ISO 45001. Exemplen ger konkreta lösningar om allt från hur medarbetares behov kan kartläggas till hur man engagerar ledningen eller säkerställer löpande uppföljning.

Långa och farliga nattpass

Ett exempel är taget från ett transportföretag, vars chaufförer tyckte att nattpassen var för långa, och därmed farliga. Standarden beskriver hur företaget gick till väga för att identifiera och åtgärda problemet samt att följa upp för att minska antalet nattkörningar.

Enligt SIS kan även de som inte är redo att certifiera sig enligt ISO 45001 ha nytta av vägledningen för att förbättra sin organisations hälsa och säkerhet.

Lära över gränserna

Exemplen är hämtade från olika delar av världen och från olika typer av organisationer, företag och institutioner. Här finns mycket att lära över branschgränserna.

Ett stålföretag kan ge bra vägledning även för den verksamhet som bedriver sjukvård, konstaterar Stefan Larsson, expert i den svenska SIS-kommittén samt ordförande för ISOs arbete med ISO 45002.

– Tanken är att alla kan lära sig av alla, även om exemplen är hämtade från en helt annan typ av verksamhet, säger Stefan Larsson.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan