Ny utbildning i personcentrerad vård

Ny utbildning i personcentrerad vård

Med människa – så heter en nylanserad online-utbildning i personcentrerad vård. Utbildningen är gratis och tanken är att den ska kunna användas av vårdpersonal som arbetar i grupp.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsvård.se premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?
Irma Lindström Kjellberg. Foto: Elin Lindström Claessen

– Det är önskvärt att det är olika professioner som arbetar tillsammans, säger Irma Lindström Kjellberg vid Centrum för Personcentrerad vård, GPCC vid Göteborgs universitet, som har utvecklat utbildningen. Tanken är ju att man sedan ska bilda ett team, där även patienten är en i teamet.

Idag finns det en uttalad ambition i de flesta regioner att arbeta personcentrerat. Ändå gör man det ofta inte fullt ut. Gamla arbetssätt ”sitter i väggarna” och att lämna över en del av kontrollen till patienten kan vara svårt.

Men många hör av sig till GPCC och vill ha stöd i form av en föreläsning eller utbildning på plats.

– Vi får många fler förfrågningar än vad vi har resurser till. Så det är ett skäl till att vi har skapat den här utbildningen som är gratis för alla som vill använda den, berättar Irma Lindström Kjellberg för Kvalitetsvård.

Med människa är både en utbildning och ett stöd vid implementering.

Utbildningen har utformats ihop med ett tjänstedesignsföretag och testats på runt 50 personer i sex grupper på olika typer av arbetsplatser. Varje utbildningstillfälle tar 50 minuter och det är önskvärt att så många som möjligt går genom hela utbildningen.

– Men det beror ju på vilken tid man har. Kanske vill man prioritera något område, eller bara låta en mindre grupp på arbetsplatsen gå utbildningen för att sedan inspirera andra – det här får ju varje arbetsplats avgöra själv, säger Irma Lindström Kjellberg.

När man väl  förstår och får igång det personcentrerade arbetssättet kommer man med stor sannolikhet att ha både sparat tid och höjt vårdens kvalitet.

– Det är vad vi har sett hittills, att när man håller fast vid det här arbetssättet så blir det resultatet, fortsätter hon. Vår forskning pekar på förutom kortare vårdtider också tryggare patienter och en ökad tilltro till den egna förmågan.

Onlineutbildningen guidar gruppen steg för steg genom frågeställningar kring hur man idag tar hänsyn till patientens och anhörigas berättelse, behov och egna kunskaper i vården. Tillsammans med patienter och anhöriga ska en hälsoplan upprättas, vilket det också finns övningar kring i onlineutbildningen. Utbildningen har tre moduler – partnerskap, patientberättelse och dokumentation – och omfattar totalt tio tillfällen.

Inte minst är det arbetet med strukturer och hälsoplan i samarbete med patienten som gör att ett personcentrerat arbetssätt spar tid och ökat kvaliteten, säger Irma Lindström Kjellberg.

– Allra viktigast är att vi lyssnar på patienten, det är något som vi upprepar gång på gång. Ju mer vi lyssnar, desto mer får vi veta om patientens egna resurser och förväntningar på vården, fortsätter hon. Har vi från början gjort en hälsoplan ihop med patienten så är vi överens om sådant som datum för hemgång från sjukhus och vad vården ska innehålla. Alla har samma plan, det blir inga missförstånd och risken att patienten blir missnöjd är mycket mindre.

 

Forskning för och med patienter

 

Vid GPCC bedrivs ett 30-tal forskningsprojekt inom personcentrerad vård, rehabilitering och omsorg vid olika sjukdomstillstånd, samt organisation av vård och frågor kring implementering. Ett hundratal nationella och internationella forskare samt patient-, närstående- och många andra rådgivare är knutna till centrumet.

 

Här kan du ta del av utbildningen: