Nya arbetssätt ger patienter snabbare vård

Arbetssätt Fler än 2500 patienter har fått specialistvård direkt, utan att behöva vänta på akuten. Det är resultatet av ett tätare samarbete mellan Skånes universitetssjukhus och primärvården.

Nya arbetssätt ger patienter snabbare vård
På hjärtmedicin har man numera subakuta mottagningstider för patienter som kommer via primärvården.

Bara de patienter som verkligen behöver akut sjukvård ska tas om hand på akuten. Det är grundtanken i projektet Omställning akuta vårdflöden vid Skånes universitetssjukhus. Målet är att patienterna snabbare ska få vård på rätt nivå.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Hittills har fler än 2500 patienter fått specialistvård direkt, utan att behöva vänta på akuten.

Vinster för alla

– Det här ger vinster både för patienten och för vården. Ur ett patientperspektiv är det mycket bättre att så snabbt som möjligt komma till rätt specialitet och vårdnivå för att få hjälp. För vården är det bästa och mest effektiva när vi tar hand om rätt patienter på rätt plats, säger Katarina Johnsson, biträdande förvaltningschef på Skånes universitetssjukhus i en kommentar.   

En viktig del i projektet har varit att tydliggöra kontaktvägarna mellan primärvård, akutsjukvård och specialistvård. Det innebär bland annat att primärvården lättare kan komma i kontakt med läkare på akutmottagningen för att diskutera hur patienter tas om hand på bästa sätt.

Akutmottagningarna kan även dirigera om patienterna till sjukhusets olika specialistmottagningar. 

– I många fall är det mycket bättre för patienten att få en tid hos specialistläkare dagen efter än att sitta 8-10 timmar på akuten och sedan träffa en läkare som inte är expert på deras sjukdom, säger Anna Gislén, sektionschef och läkare på akutmottagningen i Lund som varit involverad i projektet sedan starten. 

Tar emot rätt patienter

 Personalen på akuten upplever att de i större utsträckning tar emot rätt patienter idag, alltså de mest akut sjuka.

Även primärvården är positiva till det nya arbetssättet. Men för att detta ska fungera behöver bemanning på vårdcentralen vara god, eftersom det också riskerar att innebära mer jobb.

– Men vårdcentralerna upplever det här arbetssättet i grunden som något positivt. Man vill ta hand om sina patienter på ett bra sätt och inte skicka dem till akuten i onödan. Det blir också stora vinster när en patient får rätt hjälp från början, det är väldigt tillfredsställande, säger Sara Persson, verksamhetschef på Vårdcentralen Dalby.   

Projekt som gett resultat:

  • Cirka 80 offentliga och privata vårdcentraler ingår i projektet tillsammans med akutmottagningarna för barn och vuxna samt all specialistvård på Skånes universitetssjukhus.
  • Mer än 2 500 patienter har fått rätt vård utan att behöva uppsöka akutmottagningarna till och med vecka 23 i år jämfört med samma period 2022. 
  • Cirka 1 000 färre remisser till akutmottagningarna till och med vecka 19 jämfört med samma period 2022. 
  • I Lund minskade vistelsetiden på akutmottagningen, från runt 6 timmar i genomsnitt till under 5 jämfört med 2022.  
Hämtar fler artiklar
Till startsidan