Nya arbetssätt minskar trycket på akuten

Arbetssätt Bättre samarbete har gjort stor skillnad för att minska trycket på akutsjukvården i Skåne under sommaren. Flera verksamheter väljer nu att fortsätta med de nya arbetssätten.

Nya arbetssätt minskar trycket på akuten
 Inför sommaren förändrades en rad arbetssätt i nordvästra Skåne – som har gett goda resultat.

Sommaren brukar vara tuff, inte minst för akuten. Normalt sett brukar akutsjukvården i Skåne ha runt 20 procent fler patienter på sommaren jämfört med resten av året.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Testade nya arbetssätt

Inför sommaren förändrades därför en rad arbetssätt i nordvästra Skåne – och det verkar ha gett resultat. I år har antalet personer som kom in till akuten har minskat med tio procent jämfört med de två föregående månaderna.

– Än är det för tidigt att utvärdera sommaren, men vi har redan nu flera lärdomar att dra. Med närmare samarbete mellan medarbetare i våra olika verksamheter har vi kunnat utveckla nya samverkansformer, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i en kommentar.

Här är några av de nya arbetssätten som testats:

Direktlinje med specialister

Primärvårdens vårdcentraler och specialistvården vid Helsingborgs lasarett har inlett ett tätare samarbete kring vårdsökande. Genom att snabbt få svar och via telefon föra diskussion kring sina patienter kan vårdcentralerna hantera fler sökande. Behovet att remittera till akutmottagning eller specialistmottagning minskar därmed.

Arbetssättet med ”direktlinjen” har varit väldigt uppskattat i Primärvården.

– Att konsultera specialistkollega har lett till att vi inte behövt hänvisa så många vidare till akutmottagningen. Detta är framtida arbetssätt som vi ska utveckla vidare för att erbjuda våra patienter bästa möjliga vård på rätt vårdnivå och utan onödiga remisser, säger Catharina Olsson, verksamhetschef Vårdcentralen Laröd.

Bokad tid för subakuta fall

Vid vårdcentralen Näsby i Kristianstad har man testat ett nytt arbetssätt som innebär att patienter vid vårdcentralen kan erbjudas en tid på en mottagning på Centralsjukhuset Kristianstad vid så kallade subakuta fall. Det handlar alltså om patienter som behöver vidare utredning, men där det är medicinskt möjligt att vänta ett par dagar.

I stället för att skicka patienten till akuten där de kan bli sittande länge i väntan på hjälp får patienten en tid hos en specialistläkare inom några dagar.

– Detta ska vi jobba vidare med och kommer fortsätta utveckla, säger verksamhetschef Linda Björklund vid vårdcentralen Näsby.

Ökad samverkan mellan sjukhus

Inom Skånes universitetssjukvård, Sus, lyckades man ordna 70 fler vårdplatser än sommaren innan pandemin. Förvaltningens sjukhus har också haft dagliga avstämningar.

– Min bedömning är att den tätare kommunikationen har lett till att fler patienter får rätt vård snabbare och på rätt plats, säger biträdande förvaltningschef Katarina Johnsson.