Nya EU-regler minskar risken för cancer på jobbet

Arbetsmiljö EU tar nu nya steg för att skydda vårdpersonal som hanterar hälsofarliga mediciner. Nyligen röstades nya regler igenom som skärper kraven kring hanteringen av giftiga ämnen på arbetsplatser.

Nya EU-regler minskar risken för cancer på jobbet
EU är nu ett steg närmare att bättre skydda vårdpersonal från cancerframkallande ämnen. Foto: Adobe Stock

EU är nu ett steg närmare att bättre skydda bland annat vårdpersonal från cancerframkallande ämnen. Sysselsättningsutskottet i EU-parlamentet röstade nyligen igenom nya regler som ska begränsa giftiga ämnen på arbetsplatser, skriver Europaportalen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Skydda från hälsofarliga mediciner

De nya reglerna är en uppdatering av det så kallade carcinogen- och mutagendirektivet som bland annat handlar om att skydda arbetstagare från att exponeras för akrylnitri, nickelföreningar och bensen.

Heléne Fritzon

– Det nya förslaget kommer bland annat att bättre skydda vårdpersonal och sjuksköterskor mot exponering av hälsofarliga mediciner. Det handlar inte minst om mediciner som används vid cancerbehandling. Vi stärker nu upp kraven på information, utbildning och skyddsutrustning, säger Heléne Fritzon som leder den socialdemokratiska partigruppens arbete i sysselsättningutskottet.

Farliga mediciner

Lagstiftningen inkluderar fler farliga ämnen som kommer påverka alla branscher som arbetar med cancerframkallande ämnen och farliga mediciner.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan