Nya överenskommelser för att utveckla vården

Överenskommelse Kvalitetsregister, personcentrerad vård och arbetet med omställningen till Nära vård. Det är några av de insatser som nu fått nya medel för att utveckla en bättre och effektivare vård.

Nya överenskommelser för att utveckla vården
Nära vård med primärvården som nav är ett av de områden som ska stärka vården.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, och regeringen har slutit två överenskommelser som stärker utvecklingen inom vården.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Den ena gäller arbetet med en sammanhållen, säker och jämlik vård 2023. Överenskommelsen omfattar insatser på fem olika områden:

  • Insatser för att förbättra antibiotikaanvändningen, 3 miljoner kronor.
  • Nationella kvalitetsregister, 168 miljoner kronor
  • Strukturerade uppgifter om läkemedel, 5 miljoner kronor.
  • Långsiktig inriktning för vård och behandling av sällsynta hälsotillstånd, 10 miljoner kronor.
  • Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, 140 miljoner.

Effektivare och med högre kvalitet

Alla fem områden är viktiga för att bidra till en vård som är mer effektiv, har högre kvalitet och som innebär en bättre upplevelse för patienterna.

De största satsningarna rör nationella kvalitetsregister och personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Tillsammans omfattar de 308 miljoner kronor.

– Arbetet med att göra sjukvården både säkrare och mer jämlik pågår för fullt i regionerna. Vårdförloppen gör sjukvården mer enhetlig och förutsägbar, samtidigt som de möjliggör anpassningar till den enskilda patientens behov, säger Marie Morell, ordförande för sjukvårdsdelegationen på SKR, i ett pressmeddelande.

Totalt uppgår överenskommelsen för 2023 till 326 miljoner kronor, varav regionerna står för 100 miljoner kronor och staten för 226 miljoner kronor.

Fortsatt satsning på nära vård

SKR och regeringen har dessutom slutit en överenskommelse för 2023 gällande god och nära vård. I överenskommelsen avsätter regeringen 6 394 miljoner kronor till fyra utvecklingsområden som alla syftar till att stödja utvecklingen med inriktning på den nära vården:

  • Utveckling av den nära vården med primärvården som nav, 3 139 miljoner kronor till regionerna och kommunerna.
  • Goda förutsättningar för vårdens medarbetare, 3 049 miljoner kronor till både regioner och kommuner. Pengarna ska användas för att utveckla förutsättningarna på arbetsplatsen, utbilda vårdens framtida medarbetare, ge fler sjuksköterskor möjlighet att läsa till specialistsjuksköterska samt till en satsning på utökning av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).
  • Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025, 70 miljoner kronor till regionerna.
  • En förstärkning av ambulanssjukvården, 85 miljoner kronor till regionerna.

Rätt förutsättningar för samarbete

– Nära vård handlar om att öka tillgängligheten, kontinuiteten, samordningen och tryggheten för patienter. Viktigt i omställningen är att ge vårdpersonal rätt förutsättningar för att kunna arbeta tillsammans och personcentrerat. Den utvecklingen måste fortsätta, säger Marie Morell, i en kommentar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan