Nya riktlinjer ska ge mer jämlik vård av utsatta barn

Nya riktlinjer ska ge mer jämlik vård av utsatta barn

Med en checklista och nya nationella riktlinjer ska vården av barn som utsätts för övergrepp och misshandel bli bättre och mer jämlik.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Louise Laurell är överläkare i barnmedicin och medicinskt ansvarig för barnskyddsteamet vid Skånes Universitetssjukhus. Hon föreläser just nu i Sydsverige ihop med tre kolleger, neuroradiolog Lars Stenberg, barnradiolog Fredrik Stålhammar och röntgensjuksköterskan Camilla Nilsson om de nya riktlinjerna och checklistan.

Louise Laurell, medicinskt ansvarig läkare i teamet på Skånes Universitetssjukhus. Foto: Skånes Universitetssjukhus.

– Dokumenten är viktiga ur barnrättssynpunkt och utifrån en patientsäkerhetsaspekt.

Alla barn har rätt till samma handläggning oberoende var man söker vård i Sverige, säger hon till Kvalitetsvård.

Dokumenten är baserade på internationella riktlinjer, aktuell medicinsk evidens och klinisk erfarenhet. De är dessutom processade och förankrade hos socialtjänst, polis, åklagare och  rättsläkare, berättar hon vidare.

Den barnmedicinska checklistan är redan testad på ett antal barnkliniker i flera olika svenska regioner.

Louise Laurell har lett flera studier som har visat på en underrapportering när barn far illa. Trots att personalen har misstankar görs inte orosanmälningar i den utsträckning som borde ske. Nu är förhoppningen att det nya stöd som dokumenten innebär ska leda till att fler orosanmälningar görs, fler misshandelsfall faktiskt upptäcks och att vården blir mer likvärdig över landet.

Som Kvalitetsvård tidigare har berättat har man genom att alltsedan 2013 utbilda personalen och arbeta aktivt med de här frågorna fått en tydlig ökning av antalet orosanmälningar vid Skånes Universitetssjukhus.

Läs de nya riktlinjerna här.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan