Nytt arbetssätt ska korta väntetiderna på akuten

Geriatriks akutvård Geriatriken på Akademiska sjukhuset öppnar fyra nya akutvårdplatser där ett nytt arbetssätt ska testas. Förhoppningen är att det ska leda till kortare vårdtider på akutmottagningen.

Nytt arbetssätt ska korta väntetiderna på akuten
Akademiska testar ett nytt arbetssätt för patienter med ett geriatriskt behov. Foto: Johan Alp

De nya vårdplatserna öppnas inom ramen för ett tio veckor långt pilotprojekt där man ska testa ett nytt arbetssätt för patienter med ett geriatriskt behov.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Enligt planen ska patienterna vistas på vårdplatserna i maximalt tre dygn. Inom den tiden ska de antingen åka hem eller flytta till en annan vårdplats inom geriatriken för vidare vård. De som behöver fortsatt slutenvård är då färdiginskrivna och de geriatriska riskprofilerna kommer redan att vara bedömda, vilket också sparar tid.

Chefer och medarbetare från den geriatriska medicinavdelningen har tillsammans tagit fram grundförslaget. Dessutom har man satt samman ett nytt team för geriatrisk akutsjukvård, ett så kallat GAV-vårdlag.

Förhoppningen är att förändringarna ska leda till en snabbare vårdkedja, men även kortare vårdtider på akutmottagningen.