Nytt förslag: Så ska vården styras

karl_sallinALMEDALEN I veckan släpper Svenska Läkaresällskapets, SLS, arbetsgrupp En Värdefull Vård en rapport med förslag på hur vården bättre kan organiseras och styras. Under tisdagen avslöjades delar av den på ett seminarium.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– De kvalitetsförbättringar som ekonomiska incitament, detaljstyrning och extern kravställning har varit avsedda att resultera i har till stor del uteblivit. Ett annat kvalitetsutvecklingssystem behövs, säger Karl Sallin, ordförande i arbetsgruppen som tagit fram dokumentet.

Förslag ur rapporten:

1. Professionell granskning. Enheter som behandlar samma eller liknande patientgrupper ska ingå i ett system där man regelbundet jämför resultat. Jämförelsen utgår från parametrar som utses av ledningen, där bland annat delar av kvalitetsregister, omvårdnadsfrågor och patientnöjdhet kan ingå.

– Man kan lära av de bästa och stödja de sämsta, goda exempel kan spridas och incitament för för förbättringar skapas, säger Karl Sallin.

Förslaget är att Svenska Läkaresällskapet tar det övergripande ansvaret för verksamheten.

2. Klinisk revision. Professionen utser arbetsgrupper som årligen granskar verksamheter på plats. Följsamhet till evidens och resultat i kvalitetsregister granskas, medicinska resultat likväl som etiska principer ska ingå och de ska inte vara kopplade till ekonomiska incitament. Förslaget lyfter också fram vikten av patienter och anhörigas inflytande.

– Syftet är att stimulera utveckling och kvalitetsförbättringar samt bidra till legitimitet, säger Karl Sallin.

Svenska Läkaresällskapet och Svensk Sjuksköterskeförening föreslås ha det övergripande ansvaret. Den externa granskningen, som idag bedrivs av bland annat Inspektionen för vård och omsorg, ersätts inte men kommer på sikt att förändras i takt med en utveckling av organisation och styrning i stort, enligt förslaget.

Rapporten går ut på remiss i slutet av den här veckan.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan