Nytt uppdrag till Vårdkompetensrådet

Kompetensförsörjning Hur ska vården klara bemanningen framöver? Den frågan har Nationella vårdkompetensrådet nu fått på sitt bord. SKR tror dock att det är klokt att involvera arbetsgivarna i det här arbetet.

Nytt uppdrag till Vårdkompetensrådet
Vården står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen. Foto: Adobe Stock

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen. Det handlar både om att attrahera, rekrytera och behålla personal.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Regeringen har därför gett Nationella vårdkompetensrådet uppdraget att ta fram ett förslag till en nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning.

Insatser för att motivera och utveckla medarbetare

Planen ska bland annat innehålla:

  • Insatser som kan behövas för att förbättra kompetensförsörjningen. Till exempel insatser för att utveckla, motivera och behålla de medarbetare som redan idag arbetar inom hälso- och sjukvården, för att locka tillbaka vårdpersonal som lämnat yrket samt för att attrahera nya medarbetare.
  • En nationell kartläggning av behovet av hälso- och sjukvårdspersonal nu och framöver. Kartläggningen ska även innehålla en redogörelse för hur ansvarsfördelningen för kompetensförsörjningsfrågor ska se ut mellan vårdhuvudman och staten.

”Arbetskraften räcker inte till”

Peter Danielsson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR är positiv till att regeringen lägger kraft på att möta kompetensutmaningen i hälso- och sjukvården.

Peter Danielsson, SKR

Men han poängterar att det är viktigt att regeringen samarbetar med kommuner och regioner för att lösa utmaningarna.

− Befolkningsutvecklingen visar att arbetskraften inte räcker till. Det får inte komma förslag om tusentals nya medarbetare när fakta visar att de inte kommer att finnas. Politiska initiativ behöver vara förankrade i dialog och analys tillsammans med arbetsgivarna utifrån de förutsättningar som råder för hälso- och sjukvården, säger Peter Danielsson.

Kräver nya arbetssätt

Han konstaterar att man inte kan lösa lösa kompetensutmaningen genom att anställa fler. Istället måste kommuner och regioner arbeta med att förändra arbetssätt. Det handlar till exempel om att använda rätt kompetens på rätt sätt och att utnyttja den digitala tekniken i nya arbetssätt.

− Här finns en betydande potential i kommuner och regioner att jobba på nya sätt för att möta kompetensutmaningen. Det är klokt av regeringen och de statliga myndigheterna att ha med arbetsgivarna i det här arbetet, säger Peter Danielsson.

Slutredovisningen av uppdraget ska Nationella vårdkompetensrådet lämna till Socialdepartementet senast den 31 maj 2024.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan