Nytt verktyg synliggör brister i vårdkedjan

Verktyg Vad behövs för att patienter ska uppleva kontinuitet i vården? Ett nytt verktyg kan hjälpa vården att förbättra kvaliteten för patienter med komplexa vårdbehov.

Nytt verktyg synliggör brister i vårdkedjan
Kontinuitet behöver finnas på alla nivåer i vårdkedjan, från patientnivå till högsta nivå inom organisationen. Foto: Adobe Stock

I takt med en åldrande befolkning blir också patienter med komplexa vårdbehov allt fler. Många gånger behöver de stöd från flera vårdgivare. För att det ska bli bra behöver man synka vården utifrån patientens perspektiv. Men idag saknas det metoder för att utvärdera kontinuiteten för patienten.

Det vill Linda Ljungholm vid Linnéuniversitetet råda bot på. I sin avhandling i vårdvetenskap har hon tagit fram ett verktyg för att mäta patienters upplevelse av kontinuiteten inom vården.

– Jag hoppas att mina resultat kan hjälpa beslutsfattare och politiker när de planerar åtgärder för förbättrad kontinuitet inom primärvården, säger Linda Ljungholm.

Vad innebär kontinuitet?

I sin avhandling har Linda Ljungholm intervjuat både patienter, anhöriga och vårdpersonal för att ta reda på vad kontinuitet innebär för patienten. Det är många aspekter som är viktiga. Tillgång till information, tydliga ansvar och roller, bra samarbete och en förtroendefull relation mellan varje länk i patientens vårdkedja är några exempel.

– Kontinuitet behöver finnas på alla nivåer i vårdbanan både på patientnivå, mellannivå och högsta nivån inom organisationen. Det måste också finnas förutsättningar, till exempel tid, för att ge en kontinuerlig vård.

Enkät med 20 påståenden

Linda Ljungholm har därefter tagit fram ett verktyg för att mäta kontinuiteten, PECQ, The Patient Experienced Continuity of Care Questionnaire. Verktyget består av tjugo påståenden utifrån fyra dimensioner av kontinuitet; information, relation, ledarskap och kunskap.

Förhoppningen är att verktyget kan komma till nytta för att driva kvalitetsförbättringar för patienter med komplexa vårdbehov.

– Hälso- och sjukvården är ett komplicerat system som involverar flera vårdgivare som styrs av olika lagar och förordningar. Därför är det ofta svårt att uppnå kontinuitet i vården. Jag hoppas att PECQ kan implementeras och få spridning på flera håll i vården, för att kunna mäta kontinuiteten och på så sätt förbättra den, säger Linda Ljungholm.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan