Nytt verktyg för uppföljning av dagkirurgi

Rapp, den digitala lösningen för att följa upp nyopererade patienter, har fått två nya anslag för att utveckla produkten mot kommersiell lansering – en miljon kronor från innovationsprogrammet Bio-X samt 500 000 kronor från Region Örebro län.

Nytt verktyg för uppföljning av dagkirurgi
Ulrica Nilsson, professor vid Örebro universitet och forskaren bakom Rapp, Recovery Assessment by Phone Points.
Ulrica Nilsson, professor vid Örebro universitet och forskaren bakom Rapp, Recovery Assessment by Phone Points.

Rapp, den digitala lösningen för att följa upp nyopererade patienter, har fått två nya anslag för att utveckla produkten mot kommersiell lansering – en miljon kronor från innovationsprogrammet Bio-X samt 500 000 kronor från Region Örebro län.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi har en stor forskningsstudie med 1000 patienter som pågår fram till sommaren. De nya anslagen innebär att vi nu går vidare med att genomföra marknadsundersökningar, ta fram affärsplaner och se över licenser och de legala aspekterna, säger Ulrica Nilsson, professor vid Örebro universitet och forskaren bakom Rapp, Recovery Assessment by Phone Points.

Varje år genomförs närmare två miljoner dagkirurgiska ingrepp. Idag görs ingen systematisk uppföljning av dessa patienter. Via Rapp, en app som installeras på mobiltelefonen, får dessa patienter svara på frågor om exempelvis smärta, illamående och sömnsvårigheter efter sin operation. Detta blir ett viktigt underlag för att utvärdera och kvalitetssäkra operationerna.

– När vi får reda på vilka besvär eller komplikationer patienter drabbas av i samband med operationer kan vi också börja arbeta förebyggande. Vi kan även undersöka skillnader mellan till exempel olika anestesimetoder, kirurgiska ingrepp och patientgrupper samt koppla mätdatan till olika kvalitetsregister.

Appen ger också patienten möjlighet att komma i kontakt med en sjuksköterska, vilket gör att de inte behöver gå via primärvården om de har frågor eller besvär.

Ulrica Nilsson berättar att de redan har kontakt med ett sjukhus som kommer att börja använda den första versionen av it-lösningen i höst.

Fakta: 

Recovery Assessment by Phone Points är ett digitalt verktyg för att följa upp nyopererade patienter. Verktyget innebär att patienten dagligen via en mobilapp besvarar 24 frågor om till exempel smärta, illamående, sömnsvårigheter. Uppgifter finns sedan samlade för vårdgivaren och kan användas som underlag för kvalitetsuppföljningar och interventioner. Dessutom finns det möjlighet för patienten att ta en direktkontakt med vården via en funktion i appen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan