Ojämlik hjärtsjukvård

Hjärtsjukvård Hjärtsjukvården är långt ifrån jämlik. Det råder stora regionala skillnader i vilken vård en patient får.

Ojämlik hjärtsjukvård

I en artikel på DN Debatt presenterar Hjärt-Lungfonden och kvalitetsregistret Swedheart skillnaderna som idag finns i hur många som erbjuds en bypassoperation. Det är den behandlingsmetod som rekommenderas i de nationella riktlinjerna för alla patienter som har en överlevnadsvinst med operationen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Enligt våra siffror är chansen som hjärtpatient att bli rekommenderad bypassoperation i stället för ballongvidgning hela tio gånger så stor i den region som gör flest bypassoperationer som i den som gör flest ballongvidgningar. En orimligt stor skillnad, säger Peter Vasko, ordförande för kvalitetsregistret Swedeheart.

En annan skillnad som lyfts fram i artikeln är i hur hög grad besluten kring patientens vård tas vid en multidisciplinär konferens med både kardiologer och kirurger. Också detta varierar stort över landet.

Organisationerna vill nu att regeringen ger IVO, Inspektionen för vård och omsorg, i uppdrag att granska hur regionerna uppfyller Hälso- och sjukvårdslagen, Patientlagen och Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjuka.  De vill också att IVO sedan föreslår åtgärder som kan bidra till att minska skillnaderna mellan olika regioner. Förutom Swedeheart och Hjärt-Lungfonden står Riksförbundet Hjärt-Lung och Svenska Hjärtförbundet bakom förslaget.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan