Ojämn minskning av klagomål till IVO

Antalet patientklagomål till IVO har minskat med runt 30 procent efter årsskiftet. Det tyder på att informationen kring hur man ska klaga har börjat nå ut till allmänheten, bland annat via 1177.se och 1177:s telefonrådgivning. Men det finns lokala variationer.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Anna Hultin, verksamhetsutvecklare på IVO.

­–Vi ser att vad som nu kommer till oss är ojämnt fördelat över landet. Vi får följa framöver varför det ser ut såhär, säger Anna Hultin, verksamhetsutvecklare på IVO.

Om den berörda vårdgivaren inte har fått möjligheten att svara skickar IVO klagomålet vidare dit, där klagomålet enligt den nya lagen ska hanteras.

Allvarliga händelser, som lett till bestående sjukdom eller skada, bestående vårdbehov eller bestående psykiska men eller att patientens integritet eller rättsliga ställning allvarligt påverkats, är dock fortfarande IVO:s plikt att utreda.

IVO:s sätt att arbeta kommer att förändras av den nya lagen, och på myndigheten har man förhoppningen att kunna göra fler egeninitierade inspektioner.

–Det är ju också lagstiftarens uttalade önskan här, att vi ska kunna använda en större del av våra resurser till att inspektera på eget initiativ. Tanken är att IVO ska få ett större utrymme att utöva tillsyn även i områden där det finns svagare patientgrupper som inte har samma möjligheter att lämna ett klagomål eller synpunkter, säger Anna Hultin.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan