Ökad patientsäkerhet med stresstest

Ökad patientsäkerhet med stresstest

HansGenom att simulera en riskfylld vårdhändelse kan sjukvårdspersonal testa sin beredskap och säkerhetsnivå. Det är syftet med projektet ”Stresstest för akut vårdhändelse”.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– För att hantera en akut vårdhändelse är det viktigt att man har en organisation som klarar av det, det handlar om ett samspel mellan människor och teknik, förklarar Hans Hedberg, kvalitetsansvarig på säkerhetsföretaget Onsitus.

Han är en av grundarna till stresstestet och menar att det är nödvändigt att  testa och utvärdera sin beredskap kontinuerligt för att kunna garantera en hög patientsäkerhet. Konceptet går ut på att sjukvårdspersonalen övar fiktiva situationer på låtsatspatienter för att upptäcka och åtgärda brister, men även för att lära av det som fungerar bra.

En pilotstudie har genomförts i Stockholms läns landsting. Under två dygn genomfördes åtta övningar som testade bland annat hur man gör om en patient får en reaktion av lokalbedövning, vilka larmrutiner man hade, vilken utrustning som fanns och om personalen kunde hantera den. Testerna utfördes av sjukvårdspersonal i den vårdmiljö som de normalt sett arbetar i. Utifrån resultatet ska en standardmall tas fram som ska kunna anpassas till olika verksamheters behov.

– Det är viktigt att ibland ta temperaturen på sin vård. Det är en bra modell för att stämma av att alla känner till rutiner, eventuella nya behandlingsmetoder eller ny medicinsk teknik, säger Hans Hedberg.

I slutet av september hålls en slutsummering av pilotprojektet. Därefter är det upp till Stockholms sjukvårdsförvaltning att, tillsammans med vårdgivare och beställare av sjukvård, bestämma när och om stresstestet ska användas.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan