Ökad patientsäkerhet när journalen skrivs i realtid

Digitalisering Snabbare, effektivare och säkrare. Det är de stora fördelarna med att använda AI för att göra journalanteckningar, även om det till en början tar längre tid att lära sig. Det konstaterar ST-läkaren Carl Svanström som testat det nya arbetssättet på Capio S:t Görans Sjukhus.

Ökad patientsäkerhet när journalen skrivs i realtid
ST-läkare Carl Svanström har testat taligenkänning som ny metod, på Capio S:t Görans Sjukhus.

– Att använda taligenkänning är en utmaning till en början, men fördelarna överväger.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det konstaterar ST-läkaren Carl Svanström som arbetar på Capio S:t Görans Sjukhus.

AI hjälper användaren

Han var med och testade det nya arbetssättet för att göra journalanteckningar på sjukhusets akutmottagning. Programmet för taligenkänning använder artificiell intelligens, AI, för att förbättra för användaren.

– Man pratar in ett mindre antal ord vid taligenkänning än vid diktamen. Mallen som man använder är väldigt bra och med några enkla klick kan man hämta in och återanvända information på ett väldigt enkelt sätt.

Information i realtid

Jämfört med dikteringsprogrammet måste man dock tala långsammare och tydligare. Och det är fler klick framför datorn än förut.

– Men den riktigt stora vinsten med taligenkänning är patientsäkerheten. Fördelen är att informationen finns i realtid i journalen. Patienten kan läsa och man kan också hänvisa direkt till journalen för bakgrund och information till personalen när man lämnar över till nästa skift, till exempel, säger Carl Svanström.

Hoppas på fler funktioner

För framtiden hoppas Carl Svanström att man bygger in de administrativa behoven i själva mallen för taligenkänning. Med en sådan lösning skulle läkarna även kunna få hjälp med till exempel brev, bokningar direkt via taligenkänningsprogrammet.

Capio S:t Görans Sjukhus är enligt egen uppgift det första stora sjukhuset i Sverige som inför taligenkänning på bred front. Utrullningen pågår under hela 2022.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan