Olika standarder för vaccinintyg att vänta

Covidpass En expertgrupp i WHO arbetar med att ta fram intyg för covidvaccinering. Intygen kan komma att fylla flera olika syften och därför följa olika standarder. Från Sverige deltar professor Gunnar Klein.

Olika standarder för vaccinintyg att vänta
WHO, The World Health Organization huvudkontor ligger I Geneve, Schweiz. Foto: Adobe Stock.

Flera initiativ pågår för att ta fram intyg för covidvaccinering, med olika syften – att öppna upp det egna samhället, att öppna gränser och att visa en individs vaccinhistoria vid möten med vården i det egna landet eller utomlands.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Arbetet sker både på nationell basis och inom EU och internationellt. Eftersom intygen fyller olika syften kan de även komma att följa olika standarder.

Ingen gemensam standard

I WHO:s expertgrupp som jobbar med att ta fram intyg för covidvaccinering deltar professor Gunnar Klein, läkare och immunolog och ledamot i SIS tekniska kommittén för hälso- och sjukvårdsinformatik.

Professor Gunnar Klein.

– Det lär inte bli så att vi har ett standardiserat system för hela världen på plats till sommaren. Snarare kommer ett antal nationella projekt att bli klara först, med syftet att öppna det egna landet. Men därutöver kommer den som vill resa att behöva ett intyg som kan bedömas i andra länder, och det är vad WHO:s arbete syftar till, säger han.

Intyg på papper

Medan man i Sverige har en inriktning på i första hand digitala intyg har WHO-gruppen inriktningen ”paper first”, fortsätter han. Detta för att intyget ska fungera för invånarna även i länder där digitaliseringen är begränsad. Utmaningen är att göra dessa på ett sådant sätt att det går att bevisa deras äkthet.

– Det kan ske genom att man använder en tvådimensionell kod som kan verifieras, säger Gunnar Klein.

Det har bland experter och beslutsfattare rått delade meningar om huruvida man bara ska kunna bevisa att man fått vaccin – borde inte den som har genomgången infektion och kan visa att de har antikroppar också kunna få ett intyg?

– Argumentet mot detta har varit att man inte kan vara säker på att antikroppar efter infektion ger ett hundraprocentigt skydd. Men det gör ju å andra sidan inte en vaccination heller, säger Gunnar Klein.

Nationella pass till sommaren

WHO siktar på att arbetet med den internationella versionen av ett vaccinpass i sina huvuddrag ska vara klart till sommaren, och även Sverige har ambitionen att vårt nationella pass ska finnas till den första juni.

EU har kommit med ett förslag som rör både vaccinationer och laboratorietester men medlemsländerna har inte enats om användningen. Utöver dessa finns det redan idag ett antal kommersiella initiativ att skapa intyg för vaccinerade.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan