One stop förkortar ledtider i cancerutredning

Cancervård Vid misstanke om cancer i urinblåsan får patienter i Region Skåne tid för undersökning och röntgen redan samma dag.

One stop förkortar ledtider i cancerutredning
Centralsjukhuset i kristianstad. Foto: Region Skåne.

– Den största vinsten med modellen är att vi kortar

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Lars Almroth. Foto: Region Skåne.

ledtiderna från grundad misstanke till åtgärd, säger Lars Almroth, som är medicinsk rådgivare i regionen och som utrett införandet av metoden i Skåne.

Det är sjukhusen i Ystad, Kristianstad, Trelleborg och Helsingborg som har börjat arbeta efter modellen, som kallas One Stop Clinic. Dessa fyra kan nu ta emot alla patienter i Skåneregionen som behöver en utredning för cancer i urinblåsan.

– Samtidigt frigör vi resurser på Skånes universitetssjukhus, som alltså inte är med i One Stop, så att man där kan fokusera på mer komplicerade utredningar och behandlingar, säger Lars Almroth.

Överläkaren på Centralsjukhuset i Kristianstad, Johan Rundgren, ser en fördel med att det är mindre sjukhus som arbetar på det här sättet – det är nära mellan avdelningarna och lätt att få till ett gott samarbete mellan personal på urologen och röntgen.

Patienterna har uppskattat arbetssättet och att slippa gå och vänta på remisser och nya besök. I några fall har patienter sagt att de tycker att det gått alltför fort, och velat flytta fram sin undersökning. Cancer i urinblåsan tillhör dock de cancerformer där tidig behandling är av särskilt stor vikt

Med det här sättet att arbeta blir det lättare att uppfylla kraven enligt det standardiserade vårdförloppet för blåscancer, som säger att tiden från första remiss till första behandling inte ska vara längre än 14 dagar, och svar på vävnadsanalys inte ska dröja längre än 22 dagar.

Den nya organisationen skulle egentligen ha varit på plats redan i våras, men sköts upp på grund av pandemin, som så mycket annat förbättringsarbete i vården.

Lars Almroth tillägger att One Stop inte är hans eller regionens egen idé från början.

– Vi har ”snott” den från Uddevalla, där man har arbetat på det här sättet en tid. Och det är något jag tycker att vi i vården generellt måste bli bättre på, att inspireras och låna goda idéer och kvalitetsarbeten från andra regioner och sjukhus.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan