Örebro kapade köerna

Ortopedkirurgiska kliniken i Region Örebro län har under året arbetat fokuserat med att kapa köerna till läkarbesök och operation.

Örebro kapade köerna

Ortopedkirurgiska kliniken i Region Örebro län har under året arbetat fokuserat med att kapa köerna till läkarbesök och operation. För ett år sedan hade de bland de längsta väntetiderna i landet, vilket gjorde att de inte klarade vårdgarantin på tre månader. Många patienter sökte sig till andra landsting för att få hjälp. I januari 2016 tillträdde Ewald Ornstein som verksamhetschef med uppdrag att bland annat öka tillgängligheten.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Ewald Ornstein, verksamhetschef Ortopedkirurgiska kliniken i Region Örebro län.
Ewald Ornstein, verksamhetschef Ortopedkirurgiska kliniken i Region Örebro län.

– Jag bestämde mig tidigt för att inte göra någon omorganisation, istället har vi jobbat med att förändra verksamheten utifrån patientflödena, säger Ewald Ornstein och konstaterar att det blir lättare att skapa engagemang kring en förändring när utgångspunkten är att ge patienterna en snabb och smidig vård.

Ortopedkirurgiska kliniken är spridd på enheter i Örebro, Lindesberg och Karlskoga. Ewald Ornstein inledde sitt arbete med att vara ute i verksamheterna för att skapa sig en bild av hur enheterna arbetar och hur patientgrupperna ser ut. Först under det andra kvartalet började de titta på hur de kunde utveckla flödet, exempelvis genom att utnyttja vårdplatserna bättre, något som uppfattades som en flaskhals. Här har de sett över rutinerna kring inläggning och kortat vårdtiderna efter operation.

– Det finns egentligen inga andra skäl än rent praktiska att lägga in patienter dagen före en operation. Det är tvärtom bättre ur patientsäkerhet att ha så korta vårdtider som möjligt.

Dessutom har de koncentrerat och specialiserat de olika enheterna på olika typer av operationer. Karlskoga lasarett har fokuserat på axel- och knäkirurgi, Lindesbergs lasarett på byte av knä- och höftleder, medan universitetssjukhuset i Örebro har satsat på ryggkirurgi, barn- och fotkirurgi och svårare ortopediska skador. Detta har inneburit mer operationsutrymme och under hösten har de därför kunnat jobba bort köerna – allt inom ordinarie arbetstid. Idag är väntetiden för operation mellan sex och åtta veckor.

– Under det här året har vi experimenterat och testat, under nästa år behöver vi konsolidera för att framåt hösten kunna ta fram en långsiktig plan för hur vi ska jobba de närmaste åren, säger Ewald Ornstein.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan