Osäkerheten kring vaccinet försvårar planeringen

Covidvaccination Regionerna är väl rustade för att vaccinera befolkningen mot covid-19. Den stora utmaningen är däremot osäkerheterna kring leveranser och tillgång på vaccin.

Osäkerheten kring vaccinet försvårar planeringen
Foto: AdobeStock

Det är en stor logistisk apparat som drar igång när den stora delen av befolkningen ska vaccineras mot covid-19, som enligt planen kan komma igång under april-maj månad.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Enligt en rundfrågning som Kvalitetsvård.se gjort är regionerna väl förberedda för att skala upp vaccinationerna både när det gäller planering, lokaler och bemanning.

Många vill hjälpa till

Förutom vårdgivare i den ordinarie vaccinationsverksamheten och privata aktörer har många rekryterat kunnig vårdpersonal som kan anställas på timbasis. Det är också många frivilliga som har anmält intresse för att hjälpa till med vaccinationerna.

– Det är oerhört positivt. Man gör inte detta för pengar, utan för att man vill vara med och hjälpa till så att invånarna i Uppsala län blir vaccinerade snabbt och säkert, säger vaccinationssamordare Margareta Öhrvall i Region Uppsala där man dock kommer att anställa volontärerna på timmar.

Förutom vårdutbildade behövs även personer som sköter administration, tar emot och lotsar i lokalerna, checkar av patienter på listor samt tar emot hälsodeklarationer

Inte bara vårdutbildade

– Vi rekryterar både sjukvårdsutbildade som kan bidra med själva administrationen av vaccin, alltså sticken, men även värdar av olika slag som ska hjälpa till med saker runt vaccinationen, säger vaccinsamordnare Anders Nordmark i Region Värmland.

I Västra Götalandsregionen har cirka 400 privatpersoner med relevant bakgrund har hört av sig och anmält intresse för att hjälpa till med vaccineringen. I Region Gävleborg har personer kunnat anmäla sig via ett webbformulär på webbsajten. När formuläret stängdes i januari hade över 50 frivilliga timanställts för att hjälpa till.

Även andra regioner har mötts av ett stort engagemang från allmänheten.

– Det är positivt med engagemang, såväl från vårdkunniga som från andra professioner och allmänheten. Vi tror inte att vi får kompetensbrist, säger Johanna Wiechel-Steier, kommunikationsdirektör i Region Halland.

Osäkerheten försvårar planeringen

En större utmaning är däremot logistiken.

– Vi har stor vaccinationskapacitet men för lite vaccin. Oklara planeringsförutsättningar, bland annat när det gäller vaccinleveranser är en utmaning. Logistiska utmaningar med vaccinet, hur det ska transporteras och förvaras och tas i två doser försvårar också, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare och vaccinationssamordnare i Region Skåne.

När det kommer nya besked om att leveranserna blir mindre än planerat eller att ett visst vaccin inte kan användas till en viss åldersgrupp innebär det dessutom att stora delar av planeringen måste göras om.

– Eftersom det är en stor apparat kring detta där allt hänger ihop – kallelser, bokningssystem, lokaler, personal, registreringar, transporter – så blir det ett stort merarbete varje gång det händer, säger Margareta Öhrvall, vaccinationssamordare i Region Uppsala.

Avstånden en utmaning

I Region Norrbotten har man bra planering för att beräkna patientflödet och maxa vaccinationerna när vaccinet kommer. Här innebär avstånden ytterligare en utmaning.

– Vi har god kapacitet för att vaccinera. Det som möjligtvis kan sägas om lokala förutsättningar är att Norrbotten är ett vidsträckt län med stora avstånd. Det vaccin vi får till Norrbotten behöver spridas vidare över en yta som täcker en fjärdedel av Sverige, säger Pia Näsvall, chefläkare Region Norrbotten.

Fakta: Så långt har vaccinationerna kommit

De har vaccinerat flest*

  • Gotland 6,6 procent
  • Kalmar 5,7 procent
  • Södermanland 4,9 procent

De har vaccinerat minst*

  • Västernorrland 2 procent
  • Stockholm 2,2 procent
  • Västra Götaland 2,4 procent

*Andel av befolkningen 18 år och äldre

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan